28 marca 2021 r. zakończyła się międzynarodowa kampania z zakresu edukacji finansowej Global Money Week 2021, której organizatorem była Międzynarodowa Sieć Edukacji Finansowej OECD (OECD/INFE).  Hasło tegorocznej kampanii „Take care of yourself, take care of your money” nawiązywało do potrzeby budowania odporności finansowej i dbałości o zdrowie w obecnych wyjątkowych okolicznościach związanych z pandemią COVID-19.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, na zaproszenie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, koordynatora krajowego kampanii GMW w Polsce, przygotowało propozycje edukacyjne dla uczniów i nauczycieli.

Jest nam niezmiernie miło, że oferta SKEF cieszyła się tak dużym zainteresowaniem. W czasie trwania kampanii, dedykowaną GMW zakładkę na stronie Stowarzyszenia odwiedziło 2365 osób, ponad 700 osób rozwiązało quizy wiedzy finansowej, a nauczyciele – trenerzy projektu Żyj finansowo! przeprowadzili zajęcia z zarządzania finansami osobistymi dla 532 uczniów szkół ponadpodstawowych. Dziękujemy za Waszą aktywność i zaangażowanie.