Od 1 do 20 października 2020 r. w sześciu szkołach ponadpodstawowych z Częstochowy, Warszawy, Łęcznej, Chrzanowa, Wyszkowa i Zgierza odbyły się zajęcia pilotażowe z wykorzystaniem prototypu gry planszowej o roboczej nazwie „Przedsiębiorczość na planszy”.

W zajęciach pilotażowych uczestniczyło łącznie 127 uczniów, w większości uczniów klas drugich. Uczestnicy zajęć jednocześnie wzięli udział w badaniu ankietowym, którego wyniki posłużą do opracowania i wprowadzenia modyfikacji do prototypu gry planszowej oraz zajęć lekcyjnych z jej wykorzystaniem.

Natomiast 21 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie ewaluacyjne, w którym wzięli udział nauczyciele realizujący zajęcia pilotażowe w szkołach w wykorzystaniem prototypu gry planszowej, ewaluator, eksperci projektu, autor koncepcji gry, przedstawiciel wykonawcy gry oraz kierownik projektu.

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele ocenili grę pozytywnie. Szczegółowe wyniki badania zaprezentujemy w późniejszym czasie.