Wokół pojęcia gwarancji narosło wiele nieporozumień. Do nich należy przekonanie, że warunki gwarancji są regulowane przepisami prawa i producenci mają obowiązek udzielenia gwarancji na niektóre towary.

Gwarancja może ale nie musi być udzielona przez producenta, sprzedawcę albo inny podmiot. Udzielenie gwarancji nie pozbawia konsumenta uprawnień przysługujących z tytułu niezgodności towaru z umową. Nawet, jeśli na towar udzielona została gwarancja konsument może ale nie musi z niej korzystać. Może uznać, że lepiej jest skorzystać z tytułu niezgodności towaru z umową i złożyć reklamację mu sprzedawcy.

Konsument powinien otrzymać dokument, który określa szczegółowo warunki gwarancji.

Decydując się na skorzystanie z gwarancji, konsument składa reklamację w miejscu wskazanym w gwarancji (może to być punkt serwisowy, sprzedawca, producent).

Termin gwarancji

Nie ma jednego, obowiązującego wszystkich terminu trwania gwarancji. W dokumencie gwarancyjnym może być wskazany termin 2 letni, ale też może być krótszy.

Zakres gwarancji

Nie ma jednego, ustalonego przez przepisy terminu rozpatrzenia ani terminu załatwienia reklamacji składanej z tytułu gwarancji. Terminy te powinny być określone w dokumencie gwarancyjnym. Jeśli termin nie został określony, to gwarant powinien rozpatrzyć reklamację „niezwłocznie”.

Nie ma jednego, ustalonego przez przepisy terminu rozpatrzenia ani terminu załatwienia reklamacji składanej z gwarancji. Terminy te powinny być wskazane w dokumencie gwarancyjnym.

Zwykle gwarant określa, jakich usterek nie obejmuje gwarancja. Należy sprawdzić, czy gwarant faktycznie za coś odpowiada.

Termin rozpatrzenia reklamacji

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here