Honorowe odznaczenia za zasługi dla Spółdzielczości Kas Oszczędnościowo-Kredytowych dla Zarządu i Pracowników SKEF

Z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej Zarządowi i Pracownikom SKEF zostało nadane przez Zarząd Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej  wyróżnienie „Odznaka Honorowa za Zasługi dla Spółdzielczości Kas Oszczędnościowo-Kredytowych” w uznaniu szczególnych zasług dla SKOK, wieloletnią pracę oraz działania na rzecz Członków i ruchu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Uroczyste wręczenie odznaczeń odbyło się w dniu 14 grudnia 2022 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zabrania Członków SKEF. Medale i dyplomy w imieniu Zarządu KSKOK wręczył Prezes Rafał Matusiak.

Złota „Odznaka  Honorowa za Zasługi dla Spółdzielczości Kas Oszczędnościowo-Kredytowych”  została nadana: dr. inż. Kazimierzowi Janiakowi – Prezesowi Zarządu SKEF, Marzenie Biereckiej – Wiceprezes Zarządu SKEF, Ewie Kruk – Członkowi Zarządu i Dyrektorowi SKEF oraz Pracownikom i współpracownikom Stowarzyszenia: Magdalenie Nastrabasz, Iwonie Karmasz, Małgorzacie Brzuszkiewicz, Joannie Kobus-Michalewskiej oraz Waldemarowi Szkieli.

Srebrna „Odznaka  Honorowa za Zasługi dla Spółdzielczości Kas Oszczędnościowo-Kredytowych”  została nadana:: Monice Marchalewskiej  i Katarzynie Kołodziejczyk-Tokarczyk.