W dniach 30 listopada i 1 grudnia 2023 r. w Brukseli  odbyła się II Konferencja dot. projektu PEPPI, organizowana przez Europejskiej Sieci Zadłużenia Konsumenckiego Działającego na Rzecz Zwalczania Nadmiernego Zadłużenia i Zapobiegania mu oraz Promowania Włączenia Finansowego (ang. ECDN). Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej uczestniczyło w spotkaniu, jako członek ECDN-u i konsorcjant w projekcie PEPPI. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele 18 krajów ( stacjonarnie i wirtualnie).

Podczas spotkania przyjęto nowych członków do organizacji: Movimento Consumatori z Włoch, Stowarzyszenie poradnictwa zadłużeniowego dla konsumentów (Association for Consumer Financial Service Advice)  z Rumunii, oraz  organizacje Padobran z Chorwacji. Po oficjalnym rozpoczęciu i przyjęciu nowych członków, przeprowadzono dwu godzinne warsztaty metodą World café dotyczące:

  1. analizy SWOT dla zmian w poradnictwie zadłużeniowym związanymi z nową dyrektywą o kredycie konsumenckim ( dalej: CCDII),
  2. możliwości finansowania poradnictwa zadłużeniowego m.in. z 0,1 % od kredytodawców,
  3. Lobbowanie nowej dyrektywy – wybór najlepszych strategii
  4. Wybory Europejskie 2024- propozycje dla polityków.

Warsztaty były pretekstem do dyskusji o stanie poradnictwa zadłużeniowego w Europie, miejscem wymiany doświadczeń i perspektyw różnych organizacji pozarządowych i podmiotów rządowych na nowe rozwiązania prawne.

Drugiego dnia, w budynku Parlamentu Europejskiego,  odbyła się właściwa konferencja dot. wymiany doświadczeń związanej z poradnictwem zadłużeniowym w Europie, oraz podsumowaniem grantu unijnego PEPPI. Wśród zaproszonych i przemawiających był m.in.  Francesco Gaetano – komisarz europejski zajmujący się polityką konsumencką i pracujący także nad nową dyrektywą unijną o kredycie konsumenckim. Podczas inauguracyjnego przemówienia komisarz podkreślał efektywność poradnictwa zadłużeniowego dla zadłużonych i kredytodawców, a także przedstawił badania dot. społecznego zwrotu z inwestycji (SRoI). Prezydent ECDN Dieter Korczak podsumował projekt PEPPI, przedstawił jego cele, wyzwania i wyniki. W swoim przemówieniu zwracał uwagę na konieczność holistycznego podejścia do zadłużonego i konieczność wsparcia psychologicznego w procesie wychodzenia z długów. Podczas konferencji wybrani koordynatorzy przedstawili rezultaty projektu w ich krajach. Gwen Harris, z MABS z Irlandii zaprezentowała dorobek platformy wiedzowej oraz Akademii online dla doradców zadłużeniowych. Zapowiedziano stworzenie podcastu dla doradców zadłużeniowych, oraz kontynuację webinariów w 2024 roku.

Wśród prelegentów m.in. był też Luca Rizzitano  z I Diritti del Debitore, z Włoch, który przedstawił swoją organizacje i sposoby restrukturyzacji zadłużenia we Włoszech. Prelegentka z Chorwacji opowiedziała o agencji rządowej FINA, która zajmuje się koordynacją usług cyfrowych i finansowych dla obywateli Chorwacji, a także wczesnym wykrywaniem problemów z zadłużeniem. FINA ściśle współpracuje z organizacją Podobran, która świadczy usługi poradnictwa zadłużeniowego. Kolejny prelegent Gianfranco Dote  z Esdebitami z Włoch, przedstawił swój projekt „Ochroń swój dom”- polegający na społecznej sekuratyzacji domów dłużników. Przedostatnie wystąpienie miał Joeri Eijzenbach z NVVK z Niderlandów, który mówił o niderlandzkich znakach jakości.

Podsumowaniem konferencji było wystąpienie Malwiny Silvy da Mota ze SKEFu, która przedstawiła rezultaty warsztatów metodą World Cafe z dnia poprzedniego. Jednym z wyników konferencji jest przedstawienie postulatów na zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego. Zaproponowano m.in. stworzenie narodowych strategii dla rozwoju poradnictwa zadłużeniowego, promowanie idei finansowania poradnictwa z 0,1 % kredytów, czy wprowadzenia pakietu praw dla osób, które są po upadłości konsumenckiej i są wykluczani finansowo. Zapowiedziano utworzenie grupy roboczej, która będzie bacznie obserwować implementacje art. 36 CCDII w krajach członkowskich UE, oraz będzie miejscem wymiany raportów, opinii i krajowych rozwiązań. Konferencje zamknął Prezydent Dieter Korczak zachęcając do dalszego rozwijania projektów PEPPi i przedstawiając plan rozwoju ECDN w 2024 r. Zaplanowano w marcu zorganizowanie Zgromadzenia Walnego na Sycylii.

Spotkanie było znakomitym miejscem do wymiany doświadczeń dot. organizacji poradnictwa zadłużeniowego w krajach UE, rozmowy o implementacji dyrektywy o kredycie konsumenckim, a także miejscem zbierania pomysłów i inspiracji dla naszych nowych projektów. Z nadzieją patrzymy w przyszłość na nowe działania ECDN w 2024 r.