Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Warszawie zgłosił się klient z pytaniem, jaką kwotę zajmie komornik z jego wynagrodzenia za pracę a także z umowy zlecenia, którą wykonuje w ramach pracy dodatkowej w firmie ochroniarskiej? Klient dostał zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i dokonywaniu potrąceń z jego wynagrodzenia. Klient zaciągał zobowiązania wraz z żoną emerytką, która także otrzymała zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z emerytury.

Stawka minimalnego wynagrodzenia

Przede wszystkim należy wyjaśnić, że kwota wolna od zajęcia komorniczego odpowiada stawce minimalnego wynagrodzenia. Rok 2022 to kolejny rok z rzędu, w którym zostało podniesione minimalne wynagrodzenie. Tym samym wzrosły również kwoty wolne od potrąceń komorniczych. Od stycznia 2022 r. płaca minimalna wzrosła z kwoty 2 800 zł brutto do kwoty 3 010 zł brutto, czyli 2 363,56 zł netto.

Zapisy Kodeksu Pracy

Należy wskazać, że zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy, osoby zatrudnione na umowę o pracę mają ochronę swojego wynagrodzenia. W tym wypadku obowiązuje limit zajęcia komorniczego na poziomie 50 proc. otrzymywanego wynagrodzenia. Jeśli natomiast zatrudnienie odbywa się w niepełnym wymiarze, wówczas kwota wolna od zajęcia jest proporcjonalnie mniejsza. I tak przy zatrudnieniu za na 3/4 etatu jest to kwota 1 772,68 zł, a na 1/2 etatu kwota wolna to 1 181,78 zł netto potrącana z sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Praca na podstawie umowy zlecenia

Jeżeli poza zatrudnieniem wykonywanym na podstawie umowy o pracę dodatkowo wykonujemy pracę na podstawie umowy zlecenia to kwota jaką otrzymana z umowy zlecenia nie jest już objęta ochroną i podlega zajęciu w całości.

Ile może zająć komornik z emerytury i renty?

Co do zasady komornik może egzekwować od emerytów 25% wysokości emerytury. Musi jednak pamiętać o konieczności pozostawienia na koncie seniora kwoty wolnej od potrąceń, o której mowa poniżej.

Od marca 2022 roku na skutek corocznej waloryzacji na zasadach określonych dla emerytur i rent kwoty wolne od potrąceń także automatycznie wzrosły. Podwyższono kwoty wolne od potrąceń realizowanych ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego (tj. z zasiłku chorobowego, opiekuńczego, wypadkowego i macierzyńskiego oraz ze świadczenia rehabilitacyjnego). W związku z powyższym na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi kwota wolna od zajęć została podniesiona i obecnie najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1338,44 zł brutto miesięcznie (1217,98 zł netto). W przypadku prowadzenia egzekucji, komornik musi zostawić emerytowi czy renciście kwotę wolną od potrąceń, która przy zadłużeniu z tytułu niespłaconych rat kredytów wynosi 980,19 zł netto. Oznacza to, że komornik może zająć jedynie kwotę 237,79 zł (1217,98 zł – 980,19 zł), a więc niższą niż 25% renty brutto (25% renty brutto to w tym przypadku 334,61 zł.

Ile może zająć komornik z konta bankowego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami komornik musi pozostawić od 2022 roku na rachunku bankowym kwotę równą 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Została ona podniesiona z 1950 zł w 2020 roku do kwoty 2 257,50 zł obecnie. (75 proc. z 3 010 zł). Wskazany limit dotyczy wszystkich posiadanych rachunków bankowych, tj. oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, czy rachunków terminowych lokat oszczędnościowych.

13 emerytura wolna od zajęcia

W przypadku żony klienta pobierającej emeryturę w chwili wypłaty tzw. 13 emerytury nie ma ryzyka zajęcia tego świadczenia. Komornik nie może dokonywać potrąceń z „trzynastki”. Dodatkowe świadczenie jest wypłacane z urzędu, w takiej formie, w jakiej pobierana jest emerytura. Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, świadczenie nie jest też wliczane do dochodu.

Więcej >>> Porada tygodnia

9 KOMENTARZE

 1. Jaki jest numer artykułu kwoty wolnej od zajęcia komorniczego przy umowie o pracę z konta bankowego?

  • Wysokość kwoty wolnej od zajęcia z wynagrodzenia za pracę reguluje art. 87(1) par. 1 Ustawy Kodeks Pracy. Wysokość kwoty wolnej od zajęcia na rachunku bankowym reguluje art. 54 ust. 1 Ustawy Prawo Bankowe. Warto dodać, że użyte w artykule wyrażenia typu „komornik musi pozostawić” mogą wprowadzać w błąd dłużnika- to bank, jako podmiot realizujący zajęcie egzekucyjne w pierwszej kolejności ma obowiązek pozostawienia dłużnikowi do dyspozycji kwoty wolnej od zajęcia. Tak samo będzie w przypadku pracodawcy i ZUS.

   • to jak najniższa krajowa jest wolna od zajęcia to dlaczego w banku mówią że 2700 skoro najniższa jest 2780

    • W 2023 roku od stycznia minimalne wynagrodzenie za pracę brutto wynosiło 3.490,00 zł brutto (2 709,49 netto) i 3.600 zł brutto (2 783,86 zł netto) od 1 lipca. Myślę, że nieporozumienie w banku mogło wynikać z nietypowej zmiany najniższego wynagrodzenia w trakcie roku, a nie jak zazwyczaj od 1 stycznia. W momencie odpowiadania na ten komentarz, 20.08.2023, kwota wolna od zajęcia odpowiadająca minimalnemu wynagrodzeniu wynosi 2783,86 zł.

 2. Jestem emerytką z długami. Mam emeryturę minimalną. Prócz tego co miesiąc syn wysyłał mi 1000 zł. Ile z konta może zająć mi komornik, jeśli miesięcznie na konto wpływa emerytura minimalna +1000 zł od syna – długi są zwykłe, bankowe?

 3. Witam. Miałem potrąconą kwotę przez komornika. Dzisiaj miałem wpływ z wypłaty. Pozostawiono mnie z kwotą 1400 na koncie. Ing twierdzi że – ponieważ wpłacałem na swój rachunek pieniądze w tym miesiącu na kwotę 1000 PLN miał prawo mi to potrącić. Czyli zostałem z kwotą 1400 na koncie. Mieli takie prawo ?

 4. ile komornik musi zostawić renciście który dorabia i ma najniższą rentę plus najniższą krajową z umowy o pracę ?

 5. Witam, na konto żony wpływa moje świadczenie rehabilitacyjne. Dziś żona dostała wiadomość o zajęciu na kwotę 1000zl.Czy komornik na koncie żony może zająć moje świadczenie rehabilitacyjne ??

Comments are closed.