Jest to istotne zagadnienie teraz, kiedy nadszedł czas letnich podróży. Szczególnie, gdy w wyniku raportu „Konsument na wakacjach”, opracowanego na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów okazuje się, że turyści najczęściej obawiają się upadłości biura podróży i problemów z realizacją wakacyjnych planów (34,3% badanych osób). I mają czego się bać, ponieważ ostatnimi latami często dochodzi do upadłości, nawet tych większych organizatorów imprez turystycznych.

Dlatego miejmy na uwadze fakt, że wyjazd ze znanym biurem podróży nie gwarantuje nam, że nie spotkają nas żadne problemy z ewentualnym jego upadkiem. Czasami bezpieczniej będzie wyjechać z pośrednikiem turystycznych specjalizującym się w organizowaniu wczasów w wybranych krajach na mniejszą skalę.

Oprócz tego sprawdźmy czy dane biuro turystyczne znajduje się w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (www.turystyka.gov.pl). W rejestrze mieszczą się informacje m.in. o gwarancji, sumie gwarantowanego ubezpieczenia i dacie upływu gwarancji. Zgodnie z art. 5 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych każdy organizator usług turystycznych zobowiązany jest do wykupienia gwarancji ubezpieczeniowej. Po ubiegłorocznych bankructwach, ze względu na to, że nieraz suma ubezpieczenia nie była nawet w stanie pokryć kosztów powrotu do kraju, została podniesiona minimalna kwota gwarancji finansowych.

Poza tym możemy upewnić się, czy organizacja turystyczna nie została wpisana do Krajowego Rejestru Długów. W KRD znajdują się informacje o nierzetelnych kontrahentach.

Dodatkowo można skontaktować się z wojewódzkim urzędem marszałkowskim, właściwym dla miejsca siedziby biura podróży i zapytać o sytuację danego biura.

Niestety, pomimo powzięcia wszelkich starań, aby ustrzec się przed złymi wspomnieniami z wakacji, nie mamy nigdy gwarancji, że dane biuro nagle nie ogłosi upadłości. Wykupienie wycieczki wiąże się z pewnym ryzykiem, dlatego może warto rozważyć zorganizowanie sobie wakacji na własną rękę?

Źródło:

1. Konsument na wakacjach, Raport Instytutu Badawczego IPC dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2013 r.

2. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).