Mam do spłacenia kredyt hipoteczny i kilka drobnych pożyczek. W ostatnim czasie raty moich zobowiązań znacznie wzrosły. Ponadto moja sytuacja finansowa zmieniła się, mam mniejsze wynagrodzenie i jest mi ciężko spłacać terminowo raty. Co zrobić w takiej sytuacji? Z takim pytaniem zwrócił się o poradę klient Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego z Warszawy.

Problem opisany przez klienta jest ostatnio dość często poruszany przez klientów ODFiK, którzy niepokoją się rosnącymi kwotami spłacanych rat kredytów na skutek wzrostu stóp procentowych. W artykule wyjaśnimy, jakie są możliwe sposoby poprawy sytuacji finansowej i co zrobić, aby uniknąć przeciążenia domowego budżetu i opóźnień w spłatach?

Zmniejszenie raty kredytu poprzez restrukturyzację

Jak obniżyć raty kredytów? Dobrym rozwiązaniem może być jego restrukturyzacja. Restrukturyzacja kredytu to pojęcie, z którym wiele osób spotyka się dopiero w sytuacji pojawienia się problemów ze spłatami. Wówczas otrzymują wezwania od wierzycieli do niezwłocznego uregulowania zaległości. Jednak działania tego można dokonać już znacznie wcześniej, najlepiej jeszcze zanim dojdzie do opóźnień w spłatach i związanych z tym kłopotów.

Na czym polega restrukturyzacja? Jest to po prostu dokonanie zmian w umowie kredytowej, aby zmodyfikować kredyt w zgodzie ze swoimi obecnymi potrzebami i możliwościami. Dotyczy to przede wszystkim wydłużenie okresu spłaty kredytu, co oznacza jednocześnie zmniejszenie kwoty miesięcznej raty spłacanego zobowiązania. Przy tym musimy pamiętać, że rośnie wtedy też całkowity koszt zobowiązania, ponieważ dłużej naliczają się odsetki. Jeśli jednak chcemy zyskać większą płynność finansową poprzez spłatę mniejszej raty kredytu, to jest to dobre rozwiązanie, aby mniej płacić, co miesiąc.

Istotna uwaga: zapisy w ustawie o kredycie konsumenckim wskazują, że kredyt gotówkowy można zaciągnąć maksymalnie na 10 lat.

Mniejsze raty przez konsolidację zadłużenia

Konsolidacja polega na spłacie wszystkich poprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym zadłużeń na kartach kredytowych, przez bank udzielający kredytu konsolidacyjnego. W ten sposób zamiast kilku różnych zobowiązań kredytowych, kredytobiorca spłaca jeden kredyt, w jednym banku. Sens całej operacji jest wtedy, gdy rata kredytu konsolidacyjnego jest mniejsza niż suma wszystkich dotychczas płaconych rat.

Należy podkreślić, że jest to możliwe jedynie w sytuacji kredytu konsolidacyjnego hipotecznego. Ten produkt, jak sama nazwa wskazuje, jest kredytem z zabezpieczeniem hipotecznym. Atutem takiego kredytu jest możliwość zdecydowanie dłuższego okresu kredytowania niż kredytu konsumenckiego a także niższe oprocentowanie nominalne niż kredytów gotówkowych. Trzeba jednak podkreślić, że konsolidacja kilku kredytów gotówkowych może spowodować zapłatę prowizji od nowego produktu finansowego.

Pomoc dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej

Są też inne możliwości dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji. Ustawa o wsparciu kredytobiorców dotyczy osób fizycznych lub osób pozostających w gospodarstwie domowym, które są zobowiązane do spłaty kredytu mieszkaniowego i osób samodzielnie zajmujących lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny. Może to być też osoba prowadząca gospodarstwo domowe wspólnie z innymi osobami, które stale z nią zamieszkują i gospodarują. Kredytobiorca musi mieć przy tym swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym czy domu jednorodzinnym.

Główne postanowienia ustawy o wsparciu kredytobiorców

Ustawa o wsparciu kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, a spłacają kredyt mieszkaniowy, zakłada czasowe wsparcie finansowe ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem środków zgromadzonych w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Główne postanowienia dotyczą:

  • kryterium dochodowe umożliwiającego uzyskanie wsparcia – 1402 zł dla osób samotnych i 1056 zł na jedną osobę w rodzinie;
  • wydłużenie okresu bezprocentowej spłaty otrzymanego wsparcia do 12 lat;
  • zwiększenie wsparcia finansowego do 2000 zł miesięcznie;
  • wydłużenie okresu wsparcia do 36 miesięcy;
  • zmiana wskaźnika RdD do 50 proc. – tj. stosunek wysokości raty do dochodu gospodarstwa domowego.
  • możliwość umorzenia części środków do zwrotu, 44 raty zostaną umorzone, gdy kredytobiorca dokona spłaty 100 rat zgodnie z harmonogramem.

Wniosek o udzielenie wsparcia

Wniosek o udzielenie wsparcia dla kredytobiorcy w ramach FWK powinien być złożony w banku, w którym zaciągnięty został kredyt hipoteczny lub w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. Następnie jest on przekazany do rozpatrzenia do Rady Funduszu w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wsparcie z Funduszu jest zwrotną pomocą dla kredytobiorców, którą trzeba będzie w przyszłości zwrócić. Po upływie 36 miesięcy od udzielania dopłat do rat kredytowych jest 12 miesięcy karencji a następnie rozpoczyna się spłata otrzymanej pomocy.

Wakacje kredytowe

Ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom to kolejna ustawa mająca na celu udzielenie pomocy kredytobiorcom, zmagającym się z większymi zobowiązaniami względem banków. Wakacje kredytowe to nic innego, jak kilkumiesięczna przerwa w spłacie zobowiązania. Pominięte w ten sposób raty oczywiście nie przepadają i powodują wydłużenie okresu spłaty kredytu. Dzięki takiemu chwilowemu wytchnieniu możemy poprawić naszą płynność finansową a także uregulować sytuację, z powodu, której wyzwaniem stało się dla nas terminowe płacenie rat w dotychczasowej wysokości.

Z wakacji kredytowych można skorzystać, gdy pieniądze pochodzące z kredytu zostały przeznaczone na cele mieszkaniowe kredytobiorcy i umowa kredytowa została zawarta w złotówkach. Co istotne, aby skorzystać z wakacji kredytowych nie trzeba spełnić żadnego kryterium dochodowego.

Kredytobiorca, który w najbliższym czasie wystąpi o wakacje kredytowe, może zawiesić spłatę kredytu łącznie na 2 raty w ostatnim kwartale 2022 roku oraz 4 raty w 2023 roku. Wniosek o wakacje kredytowe można złożyć w ostatnim kwartale bieżącego roku oraz w roku przyszłym.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Wniosek będzie można złożyć na 3 sposoby:

  • pisemnie (osobiście w banku lub drogą listowną)
  • e-mailem
  • używając swojej bankowości elektronicznej.

Początek wakacji kredytowych liczy się od momentu dostarczenia wniosku. Następnie bank ma 21 dni na przesłanie do kredytobiorcy potwierdzenia otrzymania oraz przyjęcia wniosku oraz dostarczyć informację o opłatach z tytułu ubezpieczenia kredytu hipotecznego. W praktyce trwa to znacznie krócej, jeżeli wniosek zostaje złożony on-line. Niespłacone raty nie przepadają, będzie trzeba je spłacić. Skutkiem skorzystania z wakacji kredytowych jest przedłużenie okresu kredytowania, ale co istotne bez podnoszenia salda kredytu.

Więcej na Porada Tygodnia