Jakich formalności należy dopełnić, żeby otrzymać zasiłek?

W celu uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego należy poinformować o tym swojego płatnika składek tj. pracodawcę lub zleceniodawcę poprzez złożenie oświadczenia. Natomiast osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą informują o tym bezpośrednio ZUS, składając to samo oświadczenie właśnie bezpośrednio w ZUS. Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, jednak bez niego nie będzie możliwa wypłata świadczenia. Co ważne jest to jedyny dokument, jaki składamy i nie są potrzebne żadne inne wnioski lub zaświadczenia.