Wraz ze zmianą stóp procentowych należy spodziewać się wzrostu wskaźnika WIBOR.  Wskaźnik WIBOR to Warsaw Interbank Offer Rate – stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, ustalana w każdy dzień roboczy. Duża część umów kredytowych o zmiennym oprocentowaniu oparta jest na wskaźniku WIBOR 3M. Symbol 3M oznacza 3-miesięczny okres ustalania stawek. Część banków stosuje umowy oparte o wskaźnik WIBOR 6M lub 12M – tu zmiana raty możliwa po 6 lub 12 miesiącach.

Raty hipotek większe o 40 zł – 80 zł

Kredytobiorcy spłacający zobowiązania hipoteczne odczują podwyżki z pewnym opóźnieniem. Wynika to z różnego cyklu aktualizowania oprocentowania zmiennego w poszczególnych bankach. Orientacyjna podwyżka rat hipotek, po ostatniej decyzji RPP, zamknie się kwotą od 40 zł dla kredytów 200 tys. do 80 zł dla kredytów 400 tys. z okresem spłaty 30 lat.