Komisja konkursowa w ramach konkursu dla członków SKOK pt. „Z cyberbezpieczeństwem na Ty”, dokonała weryfikacji formularzy zgłoszeniowych oraz oceny kuponów konkursowych przesłanych w ramach III edycji konkursu (edycja listopad 2021) pod kątem spełnienia łącznie wszystkich warunków wynikających z regulaminu konkursu. Praca konkursowa składała się z dwóch części: pytań konkursowych sprawdzających wiedzę Uczestnika w zakresie tematyki cyberbezpieczeństwa w formie testu jednokrotnego wyboru, gdzie tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa oraz odpowiedzi na pytanie opisowe.

Komisja konkursowa  postanowiła przyznać główną nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) oraz upominki reklamowe Panu Grzegorzowi Tymczyszyn z miejscowości Tarnów Opolski woj. opolskie. Liczba przyznanych punktów – 15.

Ponadto, zostało przyznane wyróżnienie w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) oraz upominki reklamowe Panu Marcinowi Koniecznemu z miejscowości Brzyska woj. podkarpackie. Liczba przyznanych punktów – 14,5. Serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy Państwa do IV edycji konkursu o cyberbezpieczeństwie już od 1 grudnia 2021 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here