Komisja konkursowa w ramach konkursu dla członków SKOK pt. „Z cyberbezpieczeństwem na Ty”, dokonała weryfikacji formularzy zgłoszeniowych oraz oceny kuponów konkursowych przesłanych w ramach I edycji konkursu (edycja wrzesień 2021) pod kątem spełnienia łącznie wszystkich warunków wynikających z regulaminu konkursu. Praca konkursowa składała się z dwóch części: pytań konkursowych sprawdzających wiedzę Uczestnika w zakresie tematyki cyberbezpieczeństwa w formie testu jednokrotnego wyboru, gdzie tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa oraz odpowiedzi na pytanie opisowe.

Komisja konkursowa  postanowiła przyznać główną nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) oraz upominki reklamowe Pani Amelii Konieczny z miejscowości Nowy Żmigród w woj. podkarpackim, która jest członkiem Kasy Stefczyka. Liczba przyznanych punktów – 13.

Ponadto, zostało przyznane wyróżnienie w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) oraz upominki reklamowe Panu Maciejowi Boba z Bielsko-Białej woj. śląskie, który jest członkiem Kasy Stefczyka. Liczba przyznanych punktów – 11,5.

Serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy Państwa do drugiej edycji konkursu o cyberbezpieczeństwie już od 1 października 2021 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here