Z okazji jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej serdecznie zaprasza wszystkich Członków do udziału w wyjątkowym konkursie, w którym można zdobyć atrakcyjne nagrody. Mamy nadzieję, że w wakacyjnym okresie znajdziecie Państwo chwilę na rozwiązanie krzyżówek oraz podzielenie się swoją osobistą refleksją na temat, który nawiązuje do aktualnej sytuacji politycznej i naszej wspólnej odpowiedzialności.

TERMIN KONKURSU: OD 20 CZERWCA DO 31 SIERPNIA 2022 r.

Kto może wziąć udział w konkursie? 

Aby wziąć udział w konkursie, należy posiadać status Członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na czym polega konkurs?

  1. Należy rozwiązać dwie krzyżówki, (Krzyżówka nr 1) i (Krzyżówka nr 2) obie krzyżówki dostępne są na stronie skef.pl  oraz w „Czasie Stefczyka” (Krzyżówka nr 1 opublikowana była w wydaniu lipcowym, Krzyżówka nr 2 dostępna w wydaniu sierpniowym) i zapisać dwuczłonowe hasło utworzone ze wskazanych liter w rozwiązanych hasłach.
  2. Ponadto, należy odpowiedzieć pisemnie (na kuponie konkursowym, który jest dostępny na stronie skef.pl oraz w „Czasie Stefczyka”) na pytanie: „W nawiązaniu do obecnie panującej sytuacji na świecie, za Naszą wschodnią granicą, podziel się swoją refleksją czym jest dla Ciebie solidarność narodowa”.*(pisemna praca nie krótsza niż max 1 strona formatu A4)

Jak wysłać zgłoszenie?

Należy wypełnić formularz konkursowy i kupon konkursowy (dostępne na stronie skef.pl oraz w „Czasie Stefczyka” w wydaniu sierpniowym) wraz z odgadniętym dwuczłonowym hasłem z dwóch krzyżówek i pisemną wypowiedzią na pytanie: „W nawiązaniu do obecnie panującej sytuacji na świecie, za Naszą wschodnią granicą, podziel się swoją refleksją czym jest dla Ciebie solidarność narodowa” a następnie przesłać w terminie do 31 sierpnia 2022 r. z dopiskiem „Jubileuszowy konkurs 25-lecie SKEF” na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 81-472 Gdynia ul. Legionów 126. Decyduje data wpływu.

Na Zwycięzców czeka pula nagród w łącznej kwocie 7 000,00 zł, za którą zostaną zakupione bony podarunkowe o wartości:

  • 2 000,00 zł za zajęcie I-go miejsca,
  • 1 500,00 zł za zajęcie II-go miejsca,
  • 1 000,00 zł  za zajęcie III-go miejsca,
  • oraz pięć wyróżnień po 500,00 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są w regulaminie konkursu. Konkurs odbywa się równolegle na łamach gazety „Czas Stefczyka” – wydanie lipcowe i sierpniowe 2022 r.

Wyłonienie Zwycięzców nastąpi do 16 września 2022 r. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Jubileuszowym konkursie SKEF!!!