Przypomnijmy, zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy pisemnej na temat: „Zaprezentuj swój pomysł na realizację zajęć poświęconych jednemu z tematów/rozdziałów publikacji „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. W swojej pracy opisz przebieg zajęć oraz stwórz materiały dodatkowe (np. prezentacja multimedialna, film, zadanie matematyczne, krzyżówka lub inne formy), które w atrakcyjny sposób przybliżą odbiorcom wybrany temat/rozdział.  Wykorzystaj wiedzę zdobytą podczas udziału w projekcie oraz informacje pozyskane samodzielnie z innych, rzetelnych źródeł”.

Jury konkursu dokonało oceny wszystkich nadesłanych 46 prac konkursowych.

Werdyktem Jury z 21 maja 2020 roku, Laureatami konkursu zostali:

I miejsce (nagroda pieniężna 3.000 zł) – Michał Budzanowski 

XXI Liceum Ogólnokształcące w Warszawie; opiekun Kamil Olak

II miejsce (nagroda pieniężna 2.000 zł) – Julia Jungiewicz

II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu; opiekun Beata Trzcińska

III miejsce (nagroda pieniężna 1.000 zł) – Patrycja Chmielewska

I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie; opiekun Beata Sierzan

Lista pozostałych nagrodzonych uczestników konkursu (nagrody rzeczowe; miejsca IV – XIII):

IV miejsce – Maria Bolek

II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie; opiekun Mirosława Sojka

V miejsce – Oliwia Rzeszutek

I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie; opiekun Marta Kaczmarczyk

VI miejsce – Paweł Solarczyk

I Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie; opiekun Radosław Witkowski

VII miejsce – Szymon Frączek

Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie; opiekun Agnieszka Chobot

VIII miejsce – Wiktoria Bekasiewicz

II Liceum Ogólnokształcące w Radomiu; opiekun Lidia Krzyżyk-Chrząstek

IX miejsce – Małgorzata Dolatowska

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu; opiekun Aleksandra Mroczkowska

X miejsce – Kinga Porańczyk

Zespół Szkół nr 8 w Szczecinie; opiekun Patryk Araszkiewicz

XI miejsce – Wojciech Prądzyński

Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku; opiekun Katarzyna Gomoracka

XII miejsce – Julia Kutera

II Liceum Ogólnokształcące w Radomiu; opiekun Lidia Krzyżyk-Chrząstek

XIII miejsce – Adriana Poniatowska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach; opiekun Wioletta Pieńkowska

Serdecznie GRATULUJEMY!  Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział.