Pani Jadwiga, klientka Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego, zwróciła się z zapytaniem o sposoby na zminimalizowanie ryzyka kradzieży tożsamości.

Poprzez „tożsamość” rozumiemy cechy i dane personalne osoby, dzięki którym możemy ją zidentyfikować. Kradzież tożsamości to, zatem sytuacja, w której osoba niepowołana, w sposób bezprawny, wejdzie w posiadanie danych osobowych innej osoby i wykorzysta je bez jej zgody i wiedzy do swoich celów, zazwyczaj przestępczych. Kradzieży mogą ulec różne dane, od loginu i hasła do forum internetowego, celem fałszowania wpisów właściciela danych, nawet po kradzież wrażliwych danych osobowych, takich jak np. numer PESEL, który może posłużyć do wyłudzenia kredytu.

Do czego przestępcy mogą wykorzystać wykradzione dane innej osoby?

Przestępcy mogą wykorzystać dane innej osoby do podjęcia wielu działań, często niezgodnych z prawem, które mogą mieć nieprzyjemne konsekwencje dla właściciela danych, takich jak:

 • wyłudzenie kredytu,
 • założenie konta bankowego,
 • dokonywanie zakupów internetowych,
 • prowadzenie fałszywej działalności gospodarczej,
 • wynajęcie i kradzież samochodu,
 • założenie fałszywego konta lub profilu internetowego,
 • i wiele innych.

Wszystkie te działania odbywają się bez zgody i wiedzy właściciela danych, ale formalnie w jego imieniu. Proces wyjaśniania i sprostowania sprawy może być czasochłonny.

Jak zabezpieczyć się przed kradzieżą tożsamości?

Najważniejszą kwestią to bezpieczne przechowywanie oraz nieudostępnianie osobom trzecim, (jeśli nie ma takiej konieczności) dokumentów tożsamości, takich jak dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. Nie należy również podawać danych osobowych w trakcie rozmów telefonicznych, jeśli nie znamy naszego rozmówcy, nawet jeśli ta osoba podaje się za pracownika zaufanej instytucji finansowej, czy operatora telefonicznego. Koniecznie należy precyzyjnie niszczyć dokumenty i korespondencje zawierającą dane osobowe.

Nie mniej istotna jest ochrona danych osobowych w Internecie. Pamiętajmy, aby:

 • zabezpieczać komputer poprzez stosowanie programów antywirusowych,
 • nie otwierać wiadomości e-mail z nieznanych źródeł,
 • używać bezpiecznych haseł i regularnie je zmieniać,
 • nie udostępniać loginów i haseł osobom trzecim,
 • nie zezwalać na zapamiętywanie haseł przez przeglądarkę,
 • przed zalogowaniem do bankowości internetowej sprawdzić, czy połączenie jest szyfrowane, tj. czy w adresie strony widnieje „https” (a nie http),
 • koniecznie wylogować się z konta internetowego, czy poczty e-mail,
 • korzystać ze sprawdzonych sklepów internetowych,
 • dokonywać płatności wykorzystując certyfikowanych pośredników.

Więcej porad >>>