Trwają zaawansowane prace nad Krajową Strategią Edukacji Finansowej w Polsce, które są wynikiem współpracy OECD z instytucjami Krajowej Grupy Roboczej ds. Strategii Edukacji Finansowej w Polsce: Ministerstwem Finansów (MF), Ministerstwem Edukacji i Nauki (MEiN), Narodowym Bankiem Polskim (NBP), Komisją Nadzoru Finansowego (UKNF), Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG), Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), Centralnym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) oraz Rzecznikiem Finansowym (RF). Projekt ten jest realizowany przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego oraz we współpracy z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Wspierania Reform Strukturalnych (DG REFORM).

Zakończył się właśnie pierwszy etap prac nad Krajową Strategią Edukacji Finansowej w Polsce, którego efektem jest raport „Financial Literacy in Poland. Relevance, evidence and provision” (dostępny na razie w języku angielskim, lecz wkrótce będzie przetłumaczony na język polski).

W niniejszym raporcie dokonano przeglądu istniejących inicjatyw w zakresie edukacji finansowej w Polsce, w tym ich zasięgu oraz efektywności. W oparciu o analizę dostępnych badań OECD i z uwzględnieniem odpowiednich międzynarodowych dobrych praktyk, raport identyfikuje potrzeby w zakresie wiedzy finansowej i luki w zakresie edukacji finansowej, aby wesprzeć rozwój Krajowej Strategii Edukacji Finansowej w Polsce oraz dalsze działania w tym obszarze.

Drugi etap projektu obejmie przygotowanie propozycji Krajowej Strategii Edukacji Finansowej zgodnej z zaleceniem Rady OECD w sprawie alfabetyzacji finansowej oraz sposobu jej wdrażania w Polsce.

Trzymamy kciuki, bo to milowy krok w propagowaniu edukacji finansowej w Polsce i podnoszeniu kompetencji finansowych służących naszemu społeczeństwu.