Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2021 r., poz. 1080 („Ustawa”) odroczyła termin wejścia w życie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych do 1 grudnia 2021 roku.

Wcześniej odroczono wejście w życie przepisów dotyczących uruchomienia Krajowego Rejestru Zadłużonych do 1 lipca 2021 roku na podstawie ustawy z dnia 7 października 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1747). Obecnie zgodnie z przepisami art. 1 pkt 8 i art. 6 pkt 3 Ustawy, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 roku, termin wejścia w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych został przesunięty na dzień 1 grudnia 2021 r.