Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej zgłosiła się Pani Zofia, zainteresowana złożeniem wniosku o upadłość konsumencką. Dzięki pomocy pracownika ośrodka Pani Zofii udało się ustalić poszczególnych wierzycieli oraz aktualne salda zobowiązań. Po dostarczeniu przez klientkę wszystkich niezbędnych dokumentów przygotowano dla niej wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Klientka otrzymała komplet dokumentów lecz była zdziwiona, że pracownik ośrodka wydał jej wniosek w wersji papierowej. Wcześniej rozmawiała ze znajomą, która również składała wniosek o upadłość konsumencką i poinformowała ją, że teraz wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej a taką informację otrzymała od swojego pełnomocnika, z kancelarii prawnej, z której korzystała w tym zakresie.

W Polsce z dniem 1 grudnia 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Ustawa ta wprowadziła zmiany w ustawie Prawo upadłościowe, a jedną z głównych zmian było wprowadzenie elektronicznego postępowania upadłościowego. W myśl ustawodawcy całe postępowanie upadłościowe zostało przeniesienie do systemu teleinformatycznego. W związku z tym wszystkie pisma w postępowaniu upadłościowym, w tym także składanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej następuje w formie elektronicznej poprzez platformę internetową.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencka przez Internet?

W celu złożenia wniosku o upadłość konsumencką w wersji elektronicznej należy wejść na stronę Portal Rejestrów Sądowych  https://prs.ms.gov.pl/

i wybrać zakładkę Krajowy Rejestr Zadłużonych. Co ważne składane pism za pośrednictwem tej platformy mają jedynie zarejestrowani użytkownicy. Dlatego w pierwszej kolejności należy założyć konto, a następnie wybrać zakładkę Portal Użytkowników Zarejestrowanych.

Etapy składania wniosku elektronicznie:

  1. Utworzenie konta na portalu Krajowy Rejestr Zadłużonych

Konto na portalu można utworzyć za pomocą profilu zaufanego albo podpisu elektronicznego. Jeżeli ich nie posiadamy to w pierwszej kolejności należy zacząć od ich utworzenia.

  1. Logowanie na portalu Krajowy Rejestr Zadłużonych

Po wejściu na zakładkę Krajowy Rejestr Zadłużonych należy wybrać zakładkę Portal Użytkowników Zarejestrowanych i się zalogować. Po zalogowaniu na portalu można za jego pośrednictwem złożyć różnego rodzaju pisma do Sądu, tym także wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

  1. Wybranie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej

Z listy należy wybrać interesujące nas pismo, jakie chcemy złożyć, czyli w pierwszej kolejności wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

  1. Wypełnienie wniosku

W dalszej kolejności wypełniamy wniosek, analogicznie jak w wersji papierowej, czyli wypełniamy po kolei wszystkie pola. Do tak przygotowanego wniosku należy również dołączyć dokumenty. W związku z tym, że wniosek jest składany w formie elektronicznej, to dołącza się skany tych dokumentów.   Należy też pamiętać o tym, że już po złożeniu wniosku oryginały złącznych dokumentów należy  przesłać do sądu w wersji papierowej.

  1. Uiszczenie opłaty od wniosku

Kolejnym krokiem jest uiszczenie opłaty od wniosku, co można zrobić w dwojaki sposób: tradycyjnie (wtedy jednym ze skanowanych i dołączanych do wniosku dokumentów będzie potwierdzenie wpłaty) lub internetowo za pośrednictwem portalu.

  1. Podpisanie i wysłanie wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej podpisuje się profilem zaufanym lub za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Po prawidłowym złożeniu wniosku dłużnik otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wszelka korespondencja z sądem będzie się odbywać za pośrednictwem tego portalu, więc wszelkie pisma z sądu też będą przychodziły w wersji elektronicznej, a nie papierowej.

Co z osobami, które nie korzystają z komputera i internetu?

To, że ustawodawca wprowadził elektroniczne postępowanie upadłościowe nie oznacza, że tylko w ten sposób można składać wniosek. Dla osób wykluczonych cyfrowo nadal pozostała możliwość składania wniosków w formie papierowej, pod warunkiem, że nie mają one pełnomocnika. Należy jednak pamiętać o tym, że złożenie wniosku w wersji papierowej może wydłużyć postępowanie, ponieważ po złożeniu takiego wniosku pracownik sądu musi wniosek wpisać do Krajowego Rejestru Zadłużonych.

W związku z powyższym Pani Zofia jako osoba w podeszłym wieku miała możliwość złożenia wniosku w formie papierowej. Natomiast wniosek jej koleżanki, mimo że również jest w podeszłym wieku musiał być złożony w formie elektronicznej, gdyż korzystała ona z usług kancelarii prawnej.

Więcej na Pogotowie dla zadłużonych