Gdynia, styczeń 2022 r.

 

 

 Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie Stowarzyszenia!

 

Za nami kolejny rok pełen pandemicznych wyzwań, który dla wielu z nas był wyjątkowo trudny. Pomimo tego dzięki Wam Drodzy Członkowie Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej mogło kontynuować cykliczne projekty edukacyjne i podejmować kolejne działania, aby wypełniać swoją misję oraz cele statutowe.

Działania SKEF w 2021 r.

Przypominamy, że w oddziałach Kas działają Kluby Członków SKEF. Można tam uzyskać informację nt. działalności Stowarzyszenia, w tym prowadzonych przez nas Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego, które świadczą dla Was bezpłatne poradnictwo. W 2021 r. skorzystało z niego blisko 1700 osób. Jesteśmy jedną z nielicznych instytucji, która posiadając 20-letnie doświadczenie wspiera nieodpłatnie osoby nadmiernie zadłużone i zagrożone niewypłacalnością. Propagując wiedzę finansową zorganizowaliśmy w ubiegłym roku przy wsparciu m.in. Kasy Krajowej aż dziewięć tematycznych konkursów przeznaczonych wyłącznie dla Członków, a także aktywnie uczestniczyliśmy w pracach nad przygotowaniem treści poradnikowych do gazety „Czas Stefczyka”. Na naszym portalu internetowym www.skef.pl mogliście Państwo odnaleźć wiele cennych informacji oraz wstawianych co tydzień praktycznych porad ekonomiczno – finansowych.

Dzięki Państwa przychylności i hojności, Stowarzyszenie mogło prowadzić działalność charytatywną. W oddziałach Kasy Stefczyka wystawione były skarbonki przeznaczone na zbiórkę publiczną – Skarbonka, którą prowadziliśmy przy aktywnym wsparciu pracowników – wolontariuszy Kasy Stefczyka. Zebrane pieniądze w kwocie: 19.227,26 PLN przeznaczyliśmy na wsparcie podopiecznych z Domu im. J. Korczaka – Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Maniach. Zostały zakupione: podłoga interaktywna, dziecięce publikacje finansowe oraz specjalnie dopasowany do potrzeb podopiecznych sprzęt rehabilitacyjny.

Jako organizacja pożytku publicznego zebraliśmy 1% w kwocie: 28.523,70 PLN, który przekazywaliście Państwo na nasze konto przy rocznym rozliczeniu podatku oraz poprzez wpłaty darowizn dokonywane w ciągu 2021 roku. Część środków pieniężnych z tych wpłat przeznaczyliśmy na opracowanie broszury „Poradnik spadkowy dla spadkobiercy i spadkodawcy” dostępnej do pobrania na naszym portalu. Poradnik wyjaśnia czym jest spadek, podmioty występujące w prawie spadkowym, formy dziedziczenia a także niezbędne czynności jakich musi dokonać spadkobierca po otrzymaniu spadku.

Przywiązując dużą wagę do propagowania edukacji finansowej, realizowaliśmy również projekty dla dzieci, młodzieży i nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ostatnim roku objęliśmy tymi projektami 10325 uczniów oraz 256 nauczycieli. Zrealizowaliśmy z Narodowym Bankiem Polskim projekt, w ramach którego powstała gra planszowa „Przedsiębiorczość na planszy”, z której korzystają uczniowie na przedmiocie „Podstawy przedsiębiorczości”. Przygotowaliśmy wiele artykułów o charakterze poradnikowym, braliśmy udział w konferencjach i audycjach radiowych oraz aktywnie działaliśmy na rzecz edukacji finansowej i problematyki wykluczenia finansowego w European Consumer Debt Network dzieląc się swoim doświadczeniem w kraju i za granicą. Nasi eksperci poprowadzili w ubiegłym roku cykl szkoleń w zakresie poradnictwa dla osób nadmiernie zadłużonych dla uczestników z 6 krajów europejskich.

Mamy nadzieję, że dzięki naszemu zaangażowaniu i realizacji tak różnorodnych działań pomocowo-edukacyjnych, pozostajemy w Państwa świadomości, jako organizacja niezwykle potrzebna i działająca w szerokim zakresie na rzecz konsumentów.

Specjalnie dla naszych Członków:

Szanowni Państwo, jako nasi Członkowie, a także Członkowie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych przypominamy, że możecie korzystać z działań specjalnie dedykowanych dla Państwa, takich jak:

 • bezpłatne porady finansowe, prawne i konsumenckie w naszych Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego usytuowanych w Gdyni, Krakowie, Białej Podlaskiej
  i Warszawie – adresy biur na www.skef.pl;
 • warsztaty i szkolenia z zakresu edukacji finansowej dedykowane dla Członków SKEF
  i SKOK;
 • cykliczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, skierowane wyłącznie do naszych Członków;
 • publikacje wydawnicze, w tym „Czas Stefczyka”;
 • portal internetowy SKEF – www.skef.pl,  specjalną stronę dedykowaną nadmiernie zadłużonym – www.pogotowiedlazadluzonych.pl, oraz profil Facebook www.facebook.com/skef.gdynia z bieżącymi informacjami finansowymi oraz nt. prowadzonych działań, publikacjami oraz poradnikowymi materiałami multimedialnymi.

Z wynikami naszej pracy można zapoznać się czytając sprawozdania opublikowane na portalu www.skef.pl. Zachęcamy Państwa również do zgłaszania pomysłów na nowe działania, które będą służyć społeczności Członków SKOK i SKEF. Pomysły można przesyłać na naszą skrzynkę: skef@skef.pl lub listownie na adres Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

 • ul. Legionów 126
 • 81-472 Gdynia
 • Z dopiskiem: Razem możemy więcej.

Naszym Członkom, współpracującym z nami: Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo- Kredytowym, Partnerom, Darczyńcom, którzy w minionym roku aktywnie wspierali nasze przedsięwzięcia, składamy serdeczne podziękowania i życzymy w Nowym Roku 2022 dużo zdrowia, wytrwałości w trudnych czasach pandemicznych, powrotu do normalności, spotkań z bliskimi oraz wielu sukcesów i powodów do satysfakcji oraz radości.

Z wyrazami szacunku

w imieniu Zarządu i pracowników SKEF

 

     dr inż. Kazimierz Janiak         

Prezes Zarządu