Klient Ośrodka Doradztwa w Warszawie, zamierza założyć lokatę inwestycyjną. Pan Kamil zwrócił się z pytaniem, czym tego typu produkt różni się od klasycznej lokaty i czy jest bezpieczny, bo słyszał o nieuczciwych praktykach z jakimi borykają się nabywcy tzw. „polisolokat” i chciałby uniknąć kłopotów?

Na wstępie kilka zdań o tym, czym są lokaty terminowe. Lokaty i konta oszczędnościowe są najmniej ryzykownymi formami oszczędzania. Bank lub SKOK gwarantuje klientowi, że po upływie okresu wskazanego w umowie rachunku lokaty terminowej klient otrzyma kapitał, ale także naliczone odsetki. Dodatkowym gwarantem bezpieczeństwa ulokowanych pieniędzy jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny, oznacza to, że w przypadku upadłości banku jego depozytariusze otrzymają zwrot swoich oszczędności do kwoty 100 tysięcy euro. Te bezpieczne produkty finansowe charakteryzują się jednak niskimi zyskami, gdyż ich głównym celem nie jest zysk lecz ochrona kapitału.

Dla osób przygotowanych do podjęcia większego ryzyka, które chciałyby mieć udział w wysokich zyskach możliwych do osiągnięcia na giełdzie papierów wartościowych są lokaty inwestycyjne. Pieniądze wpłacone na lokatę inwestycyjną są inwestowane przez bank w instrumenty finansowe dostępne na giełdzie papierów wartościowych. Ponieważ inwestowaniem zajmują się profesjonaliści, daje to duże szanse na przyzwoity zysk. Zysk z lokat inwestycyjnych składa się z dwóch części: kwoty gwarantowanej przez bank oraz kwoty zależnej od sytuacji na giełdzie.

Zyskami z lokaty inwestycyjnej klient dzieli się z bankiem, i zazwyczaj wynika to z regulaminu lokaty inwestycyjnej. Dlatego należy uważnie zapoznać się z akceptowanym regulaminem. Zazwyczaj im wyższe jest gwarantowane przez bank oprocentowanie lokaty, tym mniejszy będzie zysk klienta z inwestycji giełdowej. W sytuacji, gdy inwestycje giełdowe przyniosą straty, klient otrzymuje po upływie okresu, na jaki złożono lokatę, kapitał plus gwarantowane odsetki, czyli podobnie jak w przypadku lokaty terminowej.

Potencjalne zyski z lokaty inwestycyjnej są wyższe niż ze zwykłej lokaty terminowej, jednak wymagają zablokowania środków na okres, który może być dość długi – np. niektóre banki oferują lokaty inwestycyjne 3-letnie. Wypłaty środków przed upływem tego okresu są nieopłacalne, gdyż oznaczają utratę odsetek, zaś w wielu przypadkach także części kapitału.