Pogotowie dla zadłużonych
facebook
 • 17 listopada III Gdański Dzień bez Długu
  Tego dnia Stowarzyszenie udzielało porad prawno-finansowych osobom nadmiernie zadłużonym. Podczas dyżuru można było dowiedzieć się o możliwości wyjścia z pętli zadłużenia, zawarcia ugody z wierzycielem oraz ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Inicjatywa cieszyła się dużym zainte-resowaniem Gdańszczan.

  17 listopada III Gdański Dzień bez Długu

  czytaj więcej
 • „Ludzkie oblicze ekonomii”
  Richard H.Thaler – amerykański wykładowca Uniwersytetu w Chicago został tegorocznym zwycięzcą nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Doceniono jego wkład w rozwój ekonomii behawioralnej, która przez wiele lat była niedoceniana przez ekonomistów głównego nurtu.

  „Ludzkie oblicze ekonomii”

  czytaj więcej
 • Myślę, decyduję, działam. Finanse dla najmłodszych
  Innowacyjny program edukacji finansowej dla dzieci od I do III klasy szkoły podstawowej. Zachęcamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem w celu wdrożenia programu w Waszej Szkole.

  Myślę, decyduję, działam. Finanse dla najmłodszych

  czytaj więcej
 • Vademecum kredytobiorcy
  Chcesz kupić mieszkanie, samochód, sprzęt AGD na kredyt - przeczytaj koniecznie!

  Vademecum kredytobiorcy

  czytaj więcej
 • Dlaczego większość monet ma prążkowane krawędzie?
  Dawniej monety wytwarzano używając cennych kruszców m.in. złota lub srebra. Po wprowadzeniu monet do obiegu zdarzało się, że niektórzy obrzynali z krawędzi warstwę metalu, którą następnie topili i przerabiali na nowe monety. W celu wykrycia i uniknięcia tego typu fałszerstw zaczęto więc stosować rowki na krawędziach monet.

  Dlaczego większość monet ma prążkowane krawędzie?

  czytaj więcej
 • Baner SKEF
  W czerwcu obchodziliśmy 20-lecie działalności SKEF. Nasze cele od lat niezmienne: inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz edukacji finansowej, pomoc zmagającym się z problemem nadmiernego zadłużenia, w szczególności składającym wnioski o upadłość konsumencką, edukacja finansowa, prowadzenie działalności charytatywnej.

  20 lat minęło jak jeden dzień! Film o działalności SKEF

  czytaj więcej
 • Wróciliście mi wiarę w ludzi, uwolniłam się z koszmaru długów
  Moja tragiczna historia zaczęła się w 2006 roku. Wtedy sprzedałam mieszkanie i kupiłam wymarzony dom. Na jego remont zaciągnęłam kredyt 150 tys. zł denominowany we frankach. Gdy moja firma upadła, zmuszona byłam sprzedać dom za 430 tys. zł, jednak po rozliczeniu się z bankiem okazało się, że nic z tej kwoty nie zostało. I tak zostałam bez mieszkania a z długami. Rozpacz.

  Wróciliście mi wiarę w ludzi, uwolniłam się z koszmaru długów

  czytaj więcej
Sonda

Czy uważasz, że edukacja finansowa powinna znaleźć się w programach nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Twój 1% wspiera edukację finansową i fundusz stypendialny

baner.cdr

 

SKEF członkiem ECDN

PORADNIKI

Zalety konta internetowego

Wyjście z zadłużeniaMOJE PIENIĄDZE

Życie bez długów – upadłość konsumencka

Znowelizowana ustawa dotycząca upadłości konsumenckiej święci wielkie triumfy. Od początku 2015 roku, kiedy zaczęła obowiązywać – z dobrodziejstwa ustawy skorzystało do września br. ponad 10 tys. zadłużonych. W pierwszym roku sądy orzekły 2112 upadłości, w 2016 roku 4434 upadłości. Należy podkreślić, że tak naprawdę za tymi suchymi danymi kryją się losy nie pojedynczych osób a całych rodzin dotkniętych skutkami wykluczenia finansowego, żyjących na marginesie życia społecznego, zmagających się z problemami zdrowotnymi spowodowanymi długami. Z danych statystycznych wynika, że liczba upadłości wciąż rośnie, przyjmuje się, że ilość ta wzrośnie do 10 tys. rocznie.

Sukces Ośrodków Doradztwa SKEF

Mamy niemałą satysfakcję, że Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego SKEF uczestniczyły w opracowaniu blisko 200 wniosków o upadłość, wśród których jedynie 9 zostało przez sądy oddalone. Na przykładzie Ośrodka w Warszawie, gdzie opracowano dla klientów ponad 100 wniosków o upadłość (2 zostały oddalone, 1 odrzucony, czyli nie został rozpoznany pod kątem merytorycznym), można stwierdzić, że 98 proc. wniosków kończy się uzyskaniem orzeczenia o upadłości. O reakcji osób, które otrzymały upadłość można przeczytać tu pogotowiedlazadluzonych.pl.

Jak długo trwa postępowanie w zakresie upadłości konsumenckiej?

Z naszego doświadczenia wynika, że rozpatrzenie wniosku może zakończyć się orzeczeniem wydanym w trybie zaocznym już po 2 tygodniach od momentu jego złożenia. Najczęściej jednak w tym terminie sąd powiadamia o rozprawie i wyznacza miesięczny termin wizyty w sądzie.

Po uzyskaniu orzeczenia syndyk, przydzielony przez sąd, przystępuje do weryfikacji listy wierzycieli i sprzedaje majątek upadłego. Po spieniężeniu całości majątku upadłego, jaki został zgłoszony przez wnioskodawcę do tzw. masy upadłości, następuje drugie orzeczenie sądu dotyczące planu spłaty wierzycieli. Ten etap trwa ok. roku i nie ma większego znaczenia, czy upadły miał np. mieszkanie, czy wręcz przeciwnie, był całkowicie pozbawiony majątku. Podczas pierwszego etapu postępowania, które trwa zwykle ok. roku, do czasu orzeczenia dot. planu spłaty syndyk zajmuje wynagrodzenie upadłego.

Plan spłaty

Plan spłaty zakłada, że przez okres 12, 24 lub 36 miesięcy upadły będzie wnosił na poczet swoich zobowiązań – określoną kwotę. Przy jej określeniu sąd będzie brał pod uwagę dochody uzyskiwane przez upadłego, bez względu na wysokość zobowiązań. Po zrealizowaniu w terminie planu spłat sąd spotyka się po raz trzeci i orzeka o oddłużeniu – pozostałe długi tej osoby zostają umorzone.

Pomoc zadłużonym przy składaniu wniosku

Osobom, które chciałyby złożyć wniosek do sądu upadłościowego Ośrodki Doradztwa Finansowego służą bezpłatną pomocą. Dane adresowe i godziny przyjęć tu Pogotowie dla zadłużonych.

Ludzkie oblicze ekonomii

26.10.2017

Richard H.Thaler – amerykański wykładowca Uniwersytetu w Chicago został tegorocznym zwycięzcą nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Doceniono jego wkład w rozwój ekonomii behawioralnej, która przez wiele lat była niedoceniana przez ekonomistów głównego nurtu. Thaler pokazuje ludzkie oblicze ekonomii i udowadnia, że człowiek ze swoim umysłem jest istotnym elementem rynku, na którym zachodzą różne zjawiska ekonomiczne i nie zawsze są one zgodne z opracowanym teoriami czy prawami.

Thaler równolegle ze studiami nad finansami i ekonomią behawioralną zajmuje się też psychologią podejmowania decyzji. Uważa, że człowiek podejmując decyzje finansowe nie zawsze (a właściwie rzadko) kieruje się racjonalnymi przesłankami, a to z kolei może stanowić wyjaśnienie dla niespodziewanych zwrotów akcji na rynkach ( w tym finansowych).  Thaler opisał w swoich artykułach następująca sytuację:

„Mieliśmy spotkanie z ministrem odpowiedzialnym za program ocieplania strychów. Każdy racjonalny podmiot gospodarczy ociepliłby strych, bo inwestycja zwraca się w rok. Ale w Wielkiej Brytanii to nie działa: jedna trzecia strychów nie ma izolacji. Rząd uruchomił program jej dotowania, lecz zareagował tylko 1 proc. właścicieli domów. Ministerstwo uznało, że musi zwiększyć dotację, aby program był skuteczny. Rozumowali jak wielu ekonomistów: jedynym skutecznym narzędziem jest młotek. W ekonomii takim młotkiem są ceny. Chcesz, aby ludzie coś zrobili, to zmień cenę. Ale my porozmawialiśmy z właścicielami domów, którzy mówili: „Wiesz, ile rzeczy tam trzymamy!”. Opracowaliśmy razem z miejscowym hipermarketem budowlanym system ocieplania, w którym dwóch robotników przychodzi i sortuje rzeczy na strychu na trzy kupki: do wyrzucenia, do oddania na cele charytatywne i do umieszczenia z powrotem na poddaszu. W tym czasie inna ekipa robi izolację. Wiecie, co się stało? Liczba zgłoszeń wzrosła o 500 proc. To jest teraz moja druga mantra: jeśli chcesz nakłonić kogoś do zrobienia czegoś, ułatw mu to”.

Okazuje się więc, że nie zawsze sprawdzają się matematyczne kalkulacje, teorie i prawa ekonomiczne przy założeniu „ceteris paribus”, bo w ekonomii to właśnie czynnik ludzki ma olbrzymie znaczenie. W jednym z wywiadów Thaler powiedział: „ To tylko akademiccy ekonomiści opierali się temu, co powinno być oczywiste: że świat składa się z ludzi, którzy niekiedy kierują się emocjami, często popełniają błędy i mają problemy z samokontrolą.”

Richard Thaler przedstawił też w latach osiemdziesiątych XX wieku model księgowania umysłowego, który opisuje psychologiczny mechanizm odpowiedzialny za nieracjonalność traktowania pieniędzy. Człowiek tworzy w swoim umyśle przegródki na pieniądze, które pochodzą z różnych źródeł m.in. dochód z pracy, dochód z inwestycji i oznacza te przegródki etykietami np.: „Na bieżące wydatki”, „Nie do ruszenia”. Przywiązanie do etykiet jest tak duże, że prowadzić może do podejmowania nieracjonalnych decyzji finansowych z uwagi na psychiczny ból z wydatkowaniem pieniędzy na cel inny niż założony przez naszego wewnętrznego księgowego. Wyobraźmy sobie następującą sytuację: we wrześniu wpłynęła Ani premia kwartalna, którą chce przeznaczyć na nowy rower na następny sezon. Jednak w grudniu pensja Ani i jej męża nie pokryje wszystkich wydatków, zwłaszcza że zbliżają się święta. Ania decyduje więc, że skorzysta z limitu kredytowego w swoim koncie i nie naruszy „przegródki rowerowej”. Czy możemy nazwać tą decyzję racjonalną? Ania zapłaci odsetki za korzystanie z limitu, a mogłaby pożyczyć pieniądze z „przegródki rowerowej” i oddać je w styczniu lub lutym nie ponosząc dodatkowych kosztów. Obecnie przy niskim oprocentowaniu lokat raczej wątpliwe jest żeby zysk z lokaty ( na której znajduje się „przegródka rowerowa”) przewyższył odsetki z tytułu korzystania z limitu kredytowego w koncie osobistym. Co więcej ktoś inny mógłby podjąć jeszcze mniej racjonalną decyzję i zaciągnąć kredyt lub pożyczkę, co pewnie wiązałoby się z jeszcze większymi kosztami.

Richard Thal podał następujący przykład. „Wyobraźmy sobie, że kupujemy bilet do kina i wydajemy na niego 10 dolarów. Niestety przed wejściem na salę bilet gdzieś nam się zapodział. Nie otrzymamy nowego biletu ani zwrotu pieniędzy. Czy w takiej sytuacji bylibyśmy gotowi kupić kolejny bilet? W przeprowadzonym przez Thalera eksperymencie zaledwie 46 procent badanych było gotowych na kolejny wydatek. Interesująca była jednak reakcja badanych na nieco inną sytuację. Tym razem respondenci mieli sobie wyobrazić, że w momencie, gdy mają zapłacić za bilet, odkrywają, że zgubili przed chwilą 10-dolarowy banknot. Czy mimo tego gotowi byliby wysupłać kolejne 10 dolarów? 88 procent badanych odpowiedziało, że tak. W obydwu przypadkach mamy do czynienia ze stratą w wysokości 10 dolarów. W pierwszej wersji eksperymentu badani „zaksięgowali” już 10 dolarów jako wydatek na kino. Po zgubieniu biletu musieliby ponownie wydać taką samą kwotę na ten sam cel. Wewnętrzny księgowy mówi im – „20 dolarów za bilet do kina? To gruba przesada!”. Dlatego odchodzą z kina z kwitkiem. Zgubienie banknotu traktujemy natomiast jako zdarzenie nie związane z planowaną wizytą w kinie. Księgujemy tę stratę w pozycji „złośliwość losu” i nie pozwalamy, aby zepsuła nam ona przyjemność kinowego seansu.”

Każdy ma swojego „wewnętrznego księgowego”. Umysł ludzki to jednak skomplikowane urządzenie i choć często porządkuje nasz świat finansów, to czasem potrafi też nieźle namieszać.

Komitet Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk przyznając nagrodę Richardowi H.Thalerowi napisał w oświadczeniu: „Badając konsekwencje ograniczonej racjonalności, preferencji społecznych i braku samokontroli wykazuje, jak te cechy ludzkie systematycznie wpływają na indywidualne decyzje a także wyniki rynkowe”.

Thaler jest członkiem Amerykańskiej Akademii Umiejętności, członkiem Stowarzyszenia Finansów Amerykańskich i Towarzystwa Ekonometrycznego, a w 2015r.  pełnił obowiązki Prezesa Amerykańskiego Stowarzyszenia Ekonomicznego. Przed przystąpieniem do wydziału Uniwersytetu w Chicago w 1995 roku Thaler wykładał na Uniwersytecie w Rochester i Cornell, a także odwiedzał stany na Uniwersytecie w Kolumbii Brytyjskiej, Sloan School of Management w MIT, Fundacji Russell Sage i Centrum Zaawansowanych Studiów Behawioralnych Nauki w Stanford.

Źródła:

http://www.rp.pl/Wywiady/310099940-Richard-H-Thaler-Ekonomia-z-ludzmi-w-roli-glownej.html

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ksiegowanie-umyslowe-pulapka-w-domowych-finansach-2531206.html