Publikacja „Od oszczędzania do inwestowania we własny biznes”, decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27.08.2014 roku, została dopuszczona do użytku szkolnego.

Podręcznik  „Od oszczędzania do inwestowania we własny biznes” autorstwa Waldemara Kotowskiego, wydany przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, jest przeznaczony do nauczania przedmiotu uzupełniającego „Ekonomia w praktyce” w szkołach ponadgimnazjalnych.