Czym jest obrót bezgotówkowy? Jakie niesie możliwości i szanse, a jakie zagrożenia? Wreszcie, czym jest współcześnie bezpieczeństwo finansowe i nowoczesność? Oto główne tematy finału XIV edycji Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów.

8 czerwca w Hotelu Astor w pomorskiej Jastrzębiej Górze miał miejsce finał organizowanych przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów.

W konkursie mogli brać udział uczniowie szkół podstawowych (klas VII i VIII) oraz uczniowie szkół gimnazjalnych (klasy III) z terenu Rzeczpospolitej Polskiej, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody pieniężne: Pierwsze miejsce – nagroda pieniężna 3 000 PLN, drugie miejsce – nagroda pieniężna 2 000 PLN, trzecie miejsce – nagroda pieniężna 1000 PLN. Przewidziano również nagrodę pieniężną w wysokości 700 PLN dla nauczyciela, którego uczniowie prześlą największą liczbę prac konkursowych ocenionych powyżej 65 punktów i kompletnie wypełnionych w części A i B.

Tegoroczny temat konkursu skupiony był na kwestiach związanych z obrotem bezgotówkowym, kwestiami bezpieczeństwa, jak również zagrożeniami, jakie ten niesie ze sobą. Jak wskazywała prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska przewodnicząca jury, tegoroczny temat jest szczególnie ważny ze względu na ogromny postęp technologiczny, jaki niesie ze sobą zmiana w obrocie finansowym: „Pamiętać należy o bezpieczeństwie i przestępstwach związanych z bankowością bezgotówkową. Te przestępstwa wzrastają. Niestety na bazie danych policyjnych widać, że ta przestępczość rośnie. Mimo to na naszych oczach znika dyskretny urok pieniądza gotówkowego tak jak niegdyś zniknął dyskretny urok papierów wartościowych, które niegdyś przecież były dziełem sztuki. To właśnie najbliższe pokolenie rozstrzygnie, w jakim tempie zanikać będzie obrót gotówkowy”.

Jak jednak poradzili sobie uczniowie?

„Młodzież jest dobrze przygotowana w kwestiach finansowych. Z tego miejsca chcę złożyć podziękowania nauczycielom, którzy potrafili zachęcić młodzież do uczestnictwa w tym projekcie i tak koordynować pracę, że młodzież potrafiła się przygotować i to przygotowanie zaprocentowało w wynikach” – powiedział po finale Prezes SKEF, dr inż. Kazimierz Janiak.

A wyniki tegorocznej edycji konkursu zaprezentowały się następująco. I miejsce zajął Jakub Ziarkowski ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej – województwo łódzkie.

II trafiło do Julii Kudaj również ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej.

III do Kingi Roguli z Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Ćmińsku w województwie świętokrzyskim.

Laureaci przyznali, iż tegoroczna edycja była trudniejsza od ubiegłych. „Podchwytliwe były szczegóły, na które należało uważać” – powiedział po finale konkursu Jakub Ziarkowski, zaś Julia Kudaj przyznała, że choć tegoroczna edycja była trudna, to pewne rzeczy były w niej bardziej przystępne niż w ubiegłorocznym konkursie: „Trzeba było zwracać uwagę na pojedyncze wyrazy, literki jednak w ubiegłym roku sporo było historii i dat, zaś w tym pytania dotyczyły spraw bieżących”. „Test nie był łatwy, ale nie był też szczególnie trudny” – podsumowała Kinga Rogula.

Nagrodę otrzymał też nauczyciel – Krzysztof Kopka ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej – województwo łódzkie, którego uczniowie podesłali największą liczbę prac konkursowych ocenionych powyżej 65 punktów. Pedagog odbierając nagrodę wyraził wdzięczność wobec SKEF: „SKEF ma doskonałe pomysły na programy edukacyjne, pobudzające w młodzieży myślenie ekonomiczne. Młodzi ludzie muszą poszerzyć swoją wiedzę, wychodzą poza program” – mówił zadowolony nauczyciel.

W tym samym czasie odbywał się też finał konkursu „Żyj Finansowo!”, również organizowanego przez SKEF. Konkurs organizowany jest w ramach szerszego projektu i jego celem jest zwiększenie efektywności przyswajania nabytej wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania finansami osobistymi. W tym roku tematem konkursu było przygotowanie kosztorysu związanego z zakupem i utrzymaniem własnego samochodu. Zwycięzcami tego konkursu zostali Adam Bedecki  (I miejsce)

Monika Kaczmar (II miejsce)

oraz Joanna Łaszewska (III miejsce).

„Mówiąc o bezpieczeństwie finansowym mamy na myśli nie tylko bezpieczeństwo pojedynczego klienta, ale również bezpieczeństwo całego państwa” – mówił Prezes SKEF podsumowując tegoroczną edycję konkursu – „O tym nie możemy zapominać. Transakcja dokonywana bezgotówkowo to transakcja, która na pewno nie będzie wykonywana w tak zwanej szarej strefie. Od każdej transakcji, od każdego zakupu będzie odprowadzany należny podatek. A płacenie podatków jest chlubą i zaszczytem, bo to buduje siłę i państwa i wspólnoty. Stąd naszą przesłanką było, aby to ten temat w tegorocznej edycji poruszyć i zrealizować”.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni powstało w 1997 roku. Inicjatorami założenia stowarzyszenia, była grupa działaczy Spółdzielczych Kas, która określiła jego cele, uchwaliła Statut i 20.06.1997 roku, złożyła wniosek do Sądu o jego rejestrację. Inicjatywą powołania SKEF było, wynikające z codziennej praktyki, przekonanie o potrzebie podjęcia działań edukacyjnych upowszechniających wiedzę o instrumentach i rynkach finansowych.

Patronat Honorowy nad Mistrzostwami Polski Młodych Ekonomistów objął w tym roku Narodowy Bank Polski oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa.  Całe przedsięwzięcie nie mogłoby się też odbyć, gdyby nie wsparcie Partnerów i Sponsorów: Fundacji im. Franciszka Stefczyka, której Głównym Fundatorem jest Kasa Stefczyka, APLITT, Saltus Ubezpieczenia, Biura Informacji Kredytowej, Towarzystwa Zarządzającego SKOK Sp. z o.o. S.K.A, SKOK im. St. Adamskiego, Kasy Unii Lubelskiej, Ecco Holiday, Fundacji Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie” oraz Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych.

Patronat medialny nad konkursem objęli: portal wGospodarce.pl, „Gazeta Bankowa”, telewizja wPolsce.pl a patronat prasowy tygodnik „Sieci”.

Arkady Saulski (wGospodarce.pl)