Poprzednie edycje konkursu

 

XV edycja

XIV edycja

XIII edycja

XII edycja

XI edycja

X edycja

IX edycja

VIII edycja

VII edycja

VI edycja

V edycja

IV edycja

III edycja

II edycja

I edycja

 

Historia konkursów „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”

Od 2006 r. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej organizuje konkurs ekonomiczny dla gimnazjalistów z całej Polski. W trakcie sześciu edycji wpłynęło do nas 6897 prac. Od początku wspiera nas w tym działaniu Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, która patronuje naszemu konkursowi „MISTRZOSTWA POLSKI MŁODYCH EKONOMISTÓW” oraz Kasa Stefczyka, która w pierwszej i drugiej edycji była jego współorganizatorem. Dwie inne instytucje: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SKOK S.A. również towarzyszą nam od początku trwania konkursu. W drugiej i trzeciej edycji do grona szacownych sponsorów dołączyli Biuro Informacji Kredytowej S.A. oraz Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. Dzięki tym instytucjom realizujemy nasz projekt, cyklicznie propagując wiedzę ekonomiczną wśród młodzieży.

Każda edycja ma tematy przewodnie:

2006 r. I edycja  – Podstawowe pojęcia ekonomiczne i finansowe

2007 r. II edycja – Budżet domowy oraz budżet państwa

2008 r. III edycja – Karty płatnicze i Unia Europejska

2009 r. IV edycja – Historia, emisja i zabezpieczenia pieniądza, gospodarka wolnorynkowa

2010 r. V edycja – Prawa konsumenta i ubezpieczenia

2011 r. VI edycja – Moja pierwsza firma. Podstawowe pojęcia finansowe i ekonomiczne

2012 r. VII edycja – Polska spółdzielczość finansowa w aspekcie 20-lecia Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych

2013 r. VIII edycja – Bezpieczne pożyczanie i kredytowanie. Świadome budowanie pozytywnej historii kredytowej

2014 r. IX edycja – Odpowiedzialne zadłużanie. Obrót bezgotówkowy – nowoczesność i bezpieczeństwo

2015 r. X edycja – Podróż w świat finansów

2016 r. XI edycja – Budżetomania

2017 r. XII edycja – Przezorny zawsze ubezpieczony, czyli wszystko o ubezpieczeniach i idei wzajemności w finansach

2018 r. XIII edycja – „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”.

Materiały konkursowe SKEF zamieszcza na stronie internetowej. Zgłoszenia z odpowiedziami można przesyłać pocztą tradycyjną oraz on-line za pomocą aplikacji. Autorzy najlepszych prac otrzymują zaproszenie na finał, w którym walczą o atrakcyjne nagrody pieniężne.

Przewidziano również nagrodę pieniężną w wysokości 700 PLN dla nauczyciela, którego uczniowie prześlą największą liczbę prac konkursowych ocenionych powyżej 65 punktów i kompletnie wypełnionych w części A i B.

Po zakończeniu konkursu umieszczamy na naszej stronie tematyczny quiz ekonomiczny z finału. Każdy, kto nie zakwalifikował się do finału  i/lub pragnie zmierzyć się z pytaniami – może spróbować swoich sił.
Finaliści naszego konkursu, to młodzi ludzie, którzy wykazują się dużą wiedzą oraz co nas najbardziej cieszy – chęcią do poszukiwania informacji ekonomiczno – finansowych.