Poprzednie edycje konkursu

Historia konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) już po raz szesnasty zorganizowało ogólnopolski konkurs ekonomiczny pt. „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. Konkurs na stałe zagościł wśród działań realizowanych przez SKEF i obecnie kierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z całej Polski a wcześniej do gimnazjalistów. Od 2006 roku, w szesnastu edycjach konkursu wzięło udział blisko 12 tysięcy uczniów. Co roku, konkurs poświęcony jest innej tematyce z obszaru zagadnień ekonomiczno-finansowych i ma na celu edukację finansową młodzieży.

Tematy poprzednich edycji konkursu były następujące:

2006 r. I edycja  – Podstawowe pojęcia ekonomiczne i finansowe

2007 r. II edycja – Budżet domowy oraz budżet państwa

2008 r. III edycja – Karty płatnicze i Unia Europejska

2009 r. IV edycja – Historia, emisja i zabezpieczenia pieniądza, gospodarka                                                    wolnorynkowa

2010 r. V edycja – Prawa konsumenta i ubezpieczenia

2011 r. VI edycja – Moja pierwsza firma. Podstawowe pojęcia finansowe i ekonomiczne

2012 r. VII edycja – Polska spółdzielczość finansowa w aspekcie 20-lecia Spółdzielczych                                    Kas Oszczędnościowo-Kredytowych

2013 r. VIII edycja – Bezpieczne pożyczanie i kredytowanie. Świadome budowanie                                           pozytywnej historii kredytowej

2014 r. IX edycja – Odpowiedzialne zadłużanie. Obrót bezgotówkowy – nowoczesność i                                   bezpieczeństwo

2015 r. X edycja – Podróż w świat finansów

2016 r. XI edycja – Budżetomania

2017 r. XII edycja – Przezorny zawsze ubezpieczony, czyli wszystko o ubezpieczeniach i                                     idei wzajemności w finansach

2018 r. XIII edycja – „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”.

2019 r. XIV edycja – „Obrót bezgotówkowy. Nowoczesność i bezpieczeństwo”.

2020 r. XV edycja – „Rola i misja Narodowego Banku Polskiego. Dzieje pieniądza                                              polskiego 1918 – 2020”.

2022 r. XVI edycja – „Z cyberbezpieczeństwem na Ty”.

Od początku konkurs „MISTRZOSTWA POLSKI MŁODYCH EKONOMISTÓW” wspiera Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, która patronuje konkursowi .

Konkurs aktywnie wspierany jest również przez wiele instytucji jak np: Kasa Stefczyka, Saltus Ubezpieczenia, Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych. Patronat medialny nad konkursem zazwyczaj pełniły: Gazeta Bankowa, tygodnik „Sieci”, portal „wGospodarce.pl” oraz telewizja wPolsce.pl

Informacje o rozpoczęciu każdej kolejnej edycji konkursu SKEF przesyła drogą mailową do szkół podstawowych z terenu całej Polski.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • wejść na stronę skef.pl na której udostępnione są materiały konkursowe (regulamin, formularz zgłoszeniowy z zestawem zadań konkursowych, plakat, oraz wykaz dodatkowych materiałów stanowiących wsparcie merytoryczne dla uczestników konkursu)
  • zapoznać się z regulaminem danej edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”
  • wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz udzielić pisemnych odpowiedzi na zestaw zadań konkursowych
  • przesłać w wyznaczonym terminie formularz zgłoszeniowy wraz z zestawem zadań konkursowych na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, 81- 472 Gdynia, ul. Legionów 126 z dopiskiem „Konkurs MPME”

Spośród nadesłanych prac konkursowych zostają wyłonione prace z największą liczbą punktów. Ich autorzy są zaproszeni do udziału w finale konkursu, który odbywa się w wyznaczonym terminie i miejscu. Finaliści walczą o atrakcyjne nagrody pieniężne. W ostatniej, XVI edycji konkursu były to nagrody pieniężne  o wartości 3000 zł, 2000 zł oraz 1000 zł.

Warto podkreślić, że każdy uczestnik finału, niezależnie od zajętego miejsca  wyjeżdża z upominkami od Sponsorów. Organizator konkursu pokrywa koszty podróży i pobytu na finale konkursu dla finalistów oraz ich opiekunów.

Finaliści naszego konkursu, to młodzi ludzie, którzy wykazują się dużą wiedzą oraz co nas najbardziej cieszy – chęcią do poszukiwania informacji ekonomiczno – finansowych. Konkurs dociera nawet do małych miejscowości, o czym świadczą liczne prace konkursowe przesyłane przez uczestników z takich obszarów. Wielu nauczycieli, którzy współpracują ze Stowarzyszeniem również propaguje i wspiera konkurs, zachęcając swoich uczniów do udziału. SKEF stara się popularyzować i upowszechniać edukację finansową wśród dzieci i młodzieży m.in. przez organizacje tego typu projektów. Zaletą konkursu ekonomicznego jest nie tylko możliwość zdobycia nagród rzeczowych i udział w wyjazdowym finale konkursu połączony z wieloma dodatkowymi atrakcjami. O wiele ważniejsza jest możliwość dostarczenia dodatkowej wiedzy ekonomicznej i finansowej, którą młodzież nabywa przygotowując się do udziału w konkursie.

POPRZEDNIE EDYCJE KONKURSU

XVI edycja

XV edycja

XIV edycja

XIII edycja

XII edycja

XI edycja

X edycja

IX edycja

VIII edycja

VII edycja

VI edycja

V edycja

IV edycja

III edycja

II edycja

I edycja