Grudzień wiąże się zazwyczaj z dodatkowymi wydatkami. Nie zawsze udaje się odpowiednio wcześniej odłożyć potrzebną sumę pieniędzy – wtedy właśnie najczęściej sięgamy po pożyczki i kredyty. Zaciąganie zobowiązania powinno być zawsze odpowiedzialną i dobrze przemyślaną decyzją. W poniższym artykule wskażemy, na co zwrócić uwagę biorąc pożyczkę lub kredyt.

Zaciągając zobowiązanie powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na koszty, warunki i termin spłaty oraz na konsekwencje wynikające z braku terminowych płatności. Wszystkie te informacje pożyczkodawca ma obowiązek umieścić w umowie. Ponadto powinniśmy otrzymać FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (pożyczki). Znajdują się w nim najważniejsze informacje dotyczące pożyczki podane w skróconej formie i pozbawione, często niezrozumiałego języka prawniczego. Zaciągając zobowiązanie należy się z nim bardzo dokładnie zapoznać! Warto poświęcić tych kilka minut i wczytać się w warunki pożyczki, którą zaciągamy.

W umowie oraz formularzu informacyjnym znajdziemy szereg określeń i definicji, które mogą być niejasne. Poniżej tłumaczymy, co oznaczają najistotniejsze z nich:

  1. Całkowita kwota kredytu – wszystkie środki pieniężne, które zostały udostępnione Klientowi przez instytucję pożyczającą mu pieniądze (najczęściej to, co dostajemy „do ręki”).
  2. Całkowita kwota do spłaty to suma, którą ostatecznie musimy zwrócić. Składają się na nią: suma, która została nam udostępniona, odsetki oraz prowizje i inne opłaty. Ten punkt powinien zwrócić naszą szczególną uwagę! Porównując różne oferty pożyczek to właśnie ten punkt jest najbardziej miarodajny – od razu wiemy ile będzie trzeba zwrócić i czy nam się to opłaca oraz jak dana oferta wypada na tle innych.
  3. Oprocentowanie – pożyczkodawca ma prawo pobierać odsetki od kwoty, którą udostępnił. Wysokość dozwolonego oprocentowania jest uregulowana w kodeksie cywilnym.
  4. Opłaty i prowizje – pożyczkodawca ma prawo pobierać opłaty i prowizje od udzielonej pożyczki. Ich wysokość jest ustawowo ograniczona w ustawie o kredycie konsumenckim. Zaciągając zobowiązanie trzeba zwrócić szczególną uwagę na ten punkt, bo właśnie opłaty i prowizje wpływają na ostateczną kwotę do spłaty!
  5. Zasady i termin spłaty kredytu – Klient powinien dostać harmonogram spłat kredytu z uwzględnieniem każdej raty i ich wysokości. W harmonogramie powinna znajdować się data dzienna określająca, kiedy powinna być wpłacona rata. Zaciągając pożyczkę należy policzyć czy rata w danej wysokości będzie możliwa do spłacenia w oparciu o dostępne środki i inne konieczne wydatki miesięczne.
  6. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) – Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony, jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona, aby pomóc Klientowi w porównaniu oferowanych kredytów. Należy pamiętać, że będzie przydatna w porównywaniu różnych pożyczek tylko, gdy zestawimy ze sobą pożyczki w tej samej wysokości zaciągnięte na ten sam okres czasu. Im dłuższy okres, na który zaciągnięta jest pożyczka tym mniejsze RRSO.
  7. Skutek braku terminowej spłaty – swoje długi należy spłacać! Czasami jednak pojawiają się sytuacje życiowe, gdy nie jesteśmy w stanie wpłacić raty pożyczki. Dobrze jest wtedy podjąć dialog z pożyczkodawcą i spróbować zawiesić płatność raty, lub jeżeli pożyczka jest ubezpieczona skorzystać z ubezpieczenia. Pożyczkodawca powinien w umowie określić, jakie kroki podejmie, jeżeli nie będziemy wywiązywać się z umowy a pewnym jest, że niespłacona pożyczka nie zostanie zapomniana.
  8. Wypowiedzenie umowy – w przypadku opóźnień w spłacie pożyczkodawca spróbuje tzw. windykacji miękkiej – będziemy otrzymywać telefony, SMS-y oraz e-maile z wezwaniami do spłaty. Jeżeli nie uda się porozumieć z dłużnikiem i opóźnienia w spłacie nie zostaną uzupełnione wierzyciel wypowie umowę pożyczki a w następnym kroku skieruje sprawę do sądu.
  9. Odstąpienie od umowy – konsument ma prawo do odstąpienia od umowy pożyczki/kredytu w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Należy wtedy oddać całą kwotę, którą otrzymaliśmy! Nie ponosimy jednak kosztów pożyczki, więc nie wpłacamy wierzycielowi prowizji czy odsetek.

Zanim zdecydujemy się na kredyt czy pożyczkę należy bardzo dokładnie zastanowić się, czy aby na pewno potrzebujemy tych pieniędzy. Gdy odpowiemy sobie „tak” na to pytanie poświęćmy trochę czasu na zapoznanie się z umową.

W razie wątpliwości warto skontaktować się z jednym z Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego.

Więcej>>>