Na koniec lutego 2022 r. zysk banków sięgnął ponad 4,1 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 97 proc. w stosunku do lutego 2021 r. – wynika z danych NBP.

Wzrost stóp procentowych wyraźnie poprawił wyniki banków. W lutym (dane z marca zostaną zaprezentowane w maju) wynik banków sięgnął 4 mld 124 mln zł w stosunku do 2 mld 089 mln zł na koniec lutego 2021 r. – wynika z danych NBP. Wzrost wyników banków sięgnął więc ponad 97 proc.

Głównym źródłem poprawy wyników banków jest wzrost wyniku odsetkowego. W lutym br. wynik ten przekroczył poziom 12,79 mld zł, tymczasem rok wcześniej było to 7,92 mld zł. Tym samym wynik odsetkowy powiększył się o ponad 61 proc. Źródło: https://filarybiznesu.pl