Pan Jacek z Żyrardowa ubiega się o upadłość konsumencką. W liście do Ośrodka Doradztwa w Warszawie pyta, jakie dokumenty należy przygotować i gdzie złożyć wniosek o upadłość?

Poprawione prawo upadłościowe i naprawcze, czyli tzw. „upadłość konsumencka” jest dla nadmiernie zadłużonych szansą na nowe życie finansowe, na pozbycie się długów. Ustawodawca wprost definiuje cele postępowania upadłościowego podkreślając „względy słuszności i humanitarne”, jako klauzulę szczególnych okoliczności uzasadniających przeprowadzenie postępowania w wyniku, którego poza spłatą zadłużenia ma być uwolnienie z ciężaru zadłużenia i powrót do normalnego życia z „szarej strefy”.

Obecnie ubóstwo masy upadłościowej, czyli brak majątku zadłużonego nie stanowi w znowelizowanej ustawie bariery w postępowaniu upadłościowym, bowiem w takim wypadku koszty postępowania pokrywa Skarb Państwa. Oznacza to, że można skorzystać z dobrodziejstwa prawa upadłościowego nie posiadając żadnego majątku.

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika, wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie, aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników, spis wierzycieli z podaniem adresów i terminów zapłaty, spis wierzytelności spornych, listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika, a także oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3.

Wniosek ten należy złożyć w Sądzie Rejonowym w wydziale gospodarczym ds. upadłościowych i naprawczych.  Należy także wnieść opłatę wpisową do tego wniosku w kasie sądu w wysokości 30 zł.

Wniosek o upadłość konsumencką należy niezwykle starannie przygotować unikając błędów, bowiem w przypadku odrzucenia przez sąd następną szansę na oddłużenie dostaniemy za 10 lat. Aby uniknąć przykrej niespodzianki proponujemy skorzystanie z naszych Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Warszawie, Krakowie, Gdyni i Białej Podlaskiej, w których nasi specjaliści pomogą w poprawnym wypełnieniu wniosku.