Nowa ustawa ubezpieczeniowa, czyli ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ma poprawić sytuację osób objętych polisami grupowymi oraz posiadaczy tzw. „polisolokat”, zmiany wejdą w życie już od 2016 roku. Mowa o ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Dz.U. 2015 poz. 1844.

Nowa ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych oraz działalności reasekuracyjnej. Zastępuje ustawę z maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej. Reguluje także zasady wykonywania zawodu aktuariusza, sprawowania nadzoru ubezpieczeniowego, organizacji i funkcjonowania ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego oraz sprawowania nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji w grupach. Większość postanowień nowej ustawy wejdzie w życie już 1 stycznia, artykuł 21 ustawy, w którym jest mowa o ankiecie potrzeb klienta, wejdzie w życie 1 kwietnia 2016 roku.