Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadza z dniem 31 grudnia 2014 nowelizację przepisów o tzw. „upadłości konsumenckiej”. (Dz.U.z 30.09.2014 r., poz. 1306)

Beneficjentami ustawy mogą być osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które utraciły zdolność do regulowania swoich zobowiązań. Najważniejszą zmianą jest umożliwienie skorzystania z oddłużenia osobom ubogim, nieposiadającym majątku. Nastąpiła też zasadnicza zmiana optyki w ocenie zachowań dłużnika – decydować będą zasady współżycia społecznego a w szczególności względy humanitarne. Kluczowa jest możliwość oddłużenia zadłużonego, czyli możliwość umorzenia niezaspokojonych w procesie planu spłaty wierzycieli pozostałych środków.