Komisja konkursowa w ramach konkursu dla członków SKOK pt. „Z cyberbezpieczeństwem na Ty”, dokonała weryfikacji formularzy zgłoszeniowych oraz oceny kuponów konkursowych przesłanych w ramach IV edycji konkursu (edycja grudzień 2021) pod kątem spełnienia łącznie wszystkich warunków wynikających z regulaminu konkursu. Praca konkursowa składała się z dwóch części: pytań konkursowych sprawdzających wiedzę Uczestnika w zakresie tematyki cyberbezpieczeństwa w formie testu jednokrotnego wyboru, gdzie tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa oraz odpowiedzi na pytanie opisowe.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać główną nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) oraz upominki reklamowe Panu Maciejowi Boba z miejscowości Bielsko-Biała woj. śląskie. Liczba przyznanych punktów – 14,5.

Ponadto, zostało przyznane wyróżnienie w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) oraz upominki reklamowe Panu Krzysztofowi BryzikChorzowa woj. śląskie. Liczba przyznanych punktów – 13.  Serdecznie gratulujemy!

Więcej o Konkursie>>>