W listopadzie Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej wraz z Fundacją Stefczyka  oraz Fundacją „Kocham Podlasie” rozpoczęło realizację nowego projektu z zakresu edukacji finansowej pt. „Pomóż oszczędzać młodzieży”, którego celem jest rozwój wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie zarządzania finansami osobistymi wśród wychowanków domów dziecka powyżej 15 roku życia. Udział w projekcie ma na celu wsparcie kompetencji i lepsze przygotowanie do wejścia w dorosłe życie.

W trakcie projektu uczestnicy będą mieli możliwość nabyć praktyczne umiejętności w zakresie planowania oraz sporządzania budżetu osobistego i wykorzystywania go w codziennym życiu, świadomego korzystania z produktów i usług dostępnych na rynku finansowym m.in. kredytów, pożyczek, rachunków osobistych a przez to skutecznego zarządzania finansami osobistymi.

Do I edycji projektu przystąpiło 11 wychowanków z Domów Dziecka w Janowie Podlaskim, Szachach i Mani. Każdy z nich, w okresie od listopada 2019 roku do marca 2020 roku, będzie otrzymywał comiesięczne kieszonkowe i prowadził osobisty budżet. Mentor/opiekun projektu raz w miesiącu będzie spotykał się indywidualnie z każdym z uczestników, służył mu radą i wspierał w realizacji postawionych celów. W trakcie trwania projektu wychowankowie będą uczestniczyć w trzech aktywizujących warsztatach z zakresu edukacji finansowej m.in. z wykorzystaniem publikacji Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.

Pierwsze spotkanie połączone z warsztatami na temat planowania finansowego i prowadzenia osobistego budżetu odbyło się 8 listopada w Janowie Podlaskim.

 

Na zakończenie projektu, po spełnieniu wszystkich jego warunków, uczestnicy otrzymają świadczenie pieniężne w wysokości 500 złotych na zrealizowanie postawionego sobie na początku projektu celu.