ECDN (European Consumer Debt Network) ma przyjemność ogłosić nowy skład Zarządu, który został wybrany 4 kwietnia 2022 roku:

  • Dieter Korczak (GP Forschungsgruppe/Niemcy) – Prezydent,
  • Pauline Dujardin (Cresus/Francja) -Wiceprezydent,
  • Gwen Harris (MABS/Irlandia) – Sekretarz.

ECDN – European Consumer Debt Network (Europejska Sieć Zadłużenia Konsumenckiego) – organizacja pozarządowa, która rozpoczęła swoją działalność w 2007 r. i ma siedzibę w Belgii. Utworzenie ECDN było wynikiem wspólnej pracy organizacji założycielskich, w tym Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. W chwili obecnej ECDN zrzesza 31 organizacji reprezentujących 17 państw UE.

Członkami ECDN są organizacje, instytucje i badacze (eksperci) z obszaru Europy, zajmujący się problematyką zwalczania zjawiska nadmiernego zadłużenia wśród konsumentów i gospodarstw domowych, a poprzez to zapobieganiu występowania zjawiska wykluczenia finansowego.