W dn. 23.09.2019 r. odbyła się w Warszawie w Szkole Głównej Handlowej konferencja naukowa „Bezpieczeństwo konsumenta – ujęcie holistyczne” pod patronatem honorowym Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Przewodnicząca Komitetu organizacyjnego: prof. dr hab. Anna Dąbrowska – Kierownik Katedry Badań Zachowań Konsumentów zgromadziła wielu badaczy oraz praktyków, którzy podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwem współczesnego konsumenta. Ewa Kruk – Dyrektor SKEF przedstawiła praktyczne doświadczenia prezentując: „Znaczenie edukacji finansowej w budowaniu świadomości i bezpieczeństwa konsumentów – przykłady dobrych praktyk Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej”.

Więcej informacji: >>>