Ponowne złożenie wniosku – nowelizacja

Po 24 marca 2020 r. wygasł przepis art. 491 p.4 prawa upadłościowego. Sąd stracił uprawnienie do oddalenia wniosku z powodu doprowadzenia do niewypłacalności lub istotnego zwiększenia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, braku przesłanek humanitarnych czy słusznościowych.

Ułatwienie dla byłych przedsiębiorców

Dotyczy to również kwestii nie złożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości swojego przedsiębiorstwa (dla byłych przedsiębiorców). Po nowelizacji sąd nie ma podstaw do oddalenia wniosku i jeśli wniosek będzie sporządzony rzetelnie, to sąd ogłosi upadłość dłużnika.

Wraz z nowelizacją zmienią się nie tylko przesłanki oddalenia wniosku, ale także cała procedura oddłużeniowa. Przed ponownym złożeniem wniosku należy jeszcze raz przeanalizować swoją sytuację życiową i finansową.  Być może teraz plan spłaty zadłużenia nie będzie trwał 3 lata, a nawet 7 lat. Wraz z nowelizacją sąd zyskał też możliwość odmowy ustalenia planu spłaty, a wtedy w ogóle nie dostaniesz oddłużenia.

Plan spłaty do 3 lat lub do 7 lat

Od tego jakie były podstawy wystąpienia niewypłacalności i jak to jak zakwalifikuje sąd – będzie zależało, na jaki okres będzie ustalony plan spłaty:

  • długi bez winy zadłużonego – do 3 lat,
  • doprowadzenie do swojej niewypłacalności umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa – do 7 lat,
  • doprowadzenie do niewypłacalności lub istotne jego zwiększenie w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań – odmowa planu spłaty.

Należy przeanalizować, co wejdzie w skład masy upadłościowej i ile syndyk będzie w stanie uzyskać środków. Szczególnie istotne ile można uzyskać ze sprzedaży mieszkania w postępowaniu upadłościowym ze względu na możliwość uzyskania kwoty na zabezpieczenie czynszu od 12 do 24 miesięcy. Nie mniej istotne będą koszty syndyka, pomocy prawnej.

Jaka miesięczna spłata?

Rozważ, jakie będą twoje hipotetyczne przychody w przyszłości i ile może wynieść w twoim przypadku rata spłaty wg planu spłaty.

Oczywiście, obliczenia będą tylko przybliżone, bo w ramach uznania sędziowskiego jest orzeczenie, do jakiej grupy zakwalifikuję sąd upadłościowy. Skutkiem tego będzie ile lat wyniesie plan spłaty i w jakich wysokościach można spodziewać się kwot spłaty. Złożenie wniosku powinna poprzedzić gruntowna analiza sytuacji z profesjonalistami, którzy pozwolą Ci oszacować twoje ryzyka.