Niedawno zmarł mój stryj. Pozostawił niespłacone kredyty na dużą kwotę. Podjęliśmy rodzinną decyzję o odrzuceniu spadku. Stryj był kawalerem i nie miał dzieci. Mnie, jako swoją bratanicę, wskazał, jako osobę uprawnioną do otrzymania środków z OFE na wypadek jego śmierci. Czy pomimo odrzucenia spadku otrzymam pieniądze z OFE? – pyta klientka Ośrodka Doradztwa z Krakowa.

Odpowiedź na postawione pytanie daje ustawa z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, która dość precyzyjnie reguluje tę kwestię. Jeśli zmarły członek otwartego funduszu emerytalnego nie był w związku małżeńskim, a w umowie wskazał osoby uprawnione do otrzymania środków na wypadek jego śmierci, zastosowanie ma art. 132 wspomnianej ustawy. Zgodnie z jego treścią środki zgromadzone na rachunku przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, a w przypadku ich braku wchodzą w skład spadku. Należy przez to rozumieć, że środki zgromadzone na rachunku zmarłego nie wchodzą w skład masy spadkowej, a tym samym nie podlegają dziedziczeniu zgodnie z prawem spadkowym, jeśli zmarły członek funduszu wskazał osoby uprawnione. Oznacza to, że odrzucenie spadku przez bratanice nie ogranicza jej prawa do otrzymania środków z OFE.

Osoba uprawniona (wskazana w umowie) powinna otrzymać środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka funduszu w terminie 3 miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia przedstawienia funduszowi urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość (art.132 ust.3). Zgodnie z pisemną dyspozycją osoby uprawnionej, środki mogą zostać wypłacone w formie wypłaty jednorazowej lub w ratach płatnych przez okres nie dłuższy niż dwa lata (art.132 ust.4).

5 KOMENTARZE

  • Prośbę o odpowiedź na te pytanie proszę skierować do właściwego Urzędu Skarbowego. To jest jedyny podmiot decyzyjny w tym zakresie.

 1. Świetnie ze znalazłam ten artykuł. Mam pytanie mój tata zmarł 9 lat temu. Nie wiem czy byłam uposażona . Będę to sprawdzać. Mam jednak obawy bo odrzucałam spadek po ojcu. Czy jeśli nie byłam uposażona , a jedynie jestem osoba dziedzicząca .. to czy również jak w przykładzie powyżej należała by mi się wypłata. Tata nie odebrał ani jednej wypłaty zmarł w miesiącu w którym mu ja wypłacić mieli po raz pierwszy. :((

  • Szanowna Pani Karolino!
   W dużym skrócie: jeżeli pieniądze wchodzą w skład masy spadkowej, to podlegają podziałowi wg. udziału w spadku. Odrzuciła Pani spadek po ojcu, czyli pani udział w masie spadkowej to 0%.
   Jednak jeżeli jest Pani osobą uposażoną (wskazaną), to pieniądze z OFE nie wchodzą w skład masy spadkowej i tym samym otrzyma Pani środki w odpowiednim udziale. Udział ten zależy od dyspozycji, w Pani przypadku ojca, jak osoby uposażone mają być podzielone procentowo. Może to być np.50% dla jednego dziecka i 50% dla drugiego, 30% dla małżonka i 70% dla starszego z dzieci itp. Członek OFE może (mógł) dowolnie wpisać ten podział, jedynym warunkiem jest równanie do 100% dla wszystkich uposażonych (wskazanych)

 2. Witam.
  Moz jest uposażony do otrzymania środków z offe ,natomiast posiada on komornika.
  Nie było postępowania spadkowego ,ponieważ mieszkanie otrzymał wnuk .
  Czy komornik moze zajac środki z offe?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here