Niedawno zmarł mój stryj. Pozostawił niespłacone kredyty na dużą kwotę. Podjęliśmy rodzinną decyzję o odrzuceniu spadku. Stryj był kawalerem i nie miał dzieci. Mnie, jako swoją bratanicę, wskazał, jako osobę uprawnioną do otrzymania środków z OFE na wypadek jego śmierci. Czy pomimo odrzucenia spadku otrzymam pieniądze z OFE? – pyta klientka Ośrodka Doradztwa z Krakowa.

Odpowiedź na postawione pytanie daje ustawa z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, która dość precyzyjnie reguluje tę kwestię. Jeśli zmarły członek otwartego funduszu emerytalnego nie był w związku małżeńskim, a w umowie wskazał osoby uprawnione do otrzymania środków na wypadek jego śmierci, zastosowanie ma art. 132 wspomnianej ustawy. Zgodnie z jego treścią środki zgromadzone na rachunku przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, a w przypadku ich braku wchodzą w skład spadku. Należy przez to rozumieć, że środki zgromadzone na rachunku zmarłego nie wchodzą w skład masy spadkowej, a tym samym nie podlegają dziedziczeniu zgodnie z prawem spadkowym, jeśli zmarły członek funduszu wskazał osoby uprawnione. Oznacza to, że odrzucenie spadku przez bratanice nie ogranicza jej prawa do otrzymania środków z OFE.

Osoba uprawniona (wskazana w umowie) powinna otrzymać środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka funduszu w terminie 3 miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia przedstawienia funduszowi urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość (art.132 ust.3). Zgodnie z pisemną dyspozycją osoby uprawnionej, środki mogą zostać wypłacone w formie wypłaty jednorazowej lub w ratach płatnych przez okres nie dłuższy niż dwa lata (art.132 ust.4).

12 KOMENTARZE

  • Prośbę o odpowiedź na te pytanie proszę skierować do właściwego Urzędu Skarbowego. To jest jedyny podmiot decyzyjny w tym zakresie.

 1. Świetnie ze znalazłam ten artykuł. Mam pytanie mój tata zmarł 9 lat temu. Nie wiem czy byłam uposażona . Będę to sprawdzać. Mam jednak obawy bo odrzucałam spadek po ojcu. Czy jeśli nie byłam uposażona , a jedynie jestem osoba dziedzicząca .. to czy również jak w przykładzie powyżej należała by mi się wypłata. Tata nie odebrał ani jednej wypłaty zmarł w miesiącu w którym mu ja wypłacić mieli po raz pierwszy. :((

  • Szanowna Pani Karolino!
   W dużym skrócie: jeżeli pieniądze wchodzą w skład masy spadkowej, to podlegają podziałowi wg. udziału w spadku. Odrzuciła Pani spadek po ojcu, czyli pani udział w masie spadkowej to 0%.
   Jednak jeżeli jest Pani osobą uposażoną (wskazaną), to pieniądze z OFE nie wchodzą w skład masy spadkowej i tym samym otrzyma Pani środki w odpowiednim udziale. Udział ten zależy od dyspozycji, w Pani przypadku ojca, jak osoby uposażone mają być podzielone procentowo. Może to być np.50% dla jednego dziecka i 50% dla drugiego, 30% dla małżonka i 70% dla starszego z dzieci itp. Członek OFE może (mógł) dowolnie wpisać ten podział, jedynym warunkiem jest równanie do 100% dla wszystkich uposażonych (wskazanych)

  • Pani Karolino, Jeśli nie była Pani uposażona, to nie ma Pani uprawień do uzyskania środków z OFE.

 2. Witam.
  Moz jest uposażony do otrzymania środków z offe ,natomiast posiada on komornika.
  Nie było postępowania spadkowego ,ponieważ mieszkanie otrzymał wnuk .
  Czy komornik moze zajac środki z offe?

  • Skoro mąż jest uprawniony do środków z OFE, to ma do nich uprawnienie niezależnie czy zostało czy nie przeprowadzone postępowanie spadkowe. Środki z OFE nie wchodzą do masy spadkowej i nie podlegają zasadom prawa spadkowego. Ponadto, składki zgromadzone w OFE nie podlegają egzekucji sądowej czy administracyjnej. Zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych: „środki zgromadzone na rachunku członka otwartego funduszu nie podlegają egzekucji”. Dotyczy to także uposażonych.

 3. Witam. Proszę o podpowiedź bo się pogubiłam w tym prawie. Mama zmarła 8lat temu, nie był nikt wpisany w uposazenie .na pierwszej sprawie spadkowej przyjęłam spadek a na podziale spadku zrzeklam się swojej części na rzecz wujka, czyli jeśli dobrze rozumiem w takiej sytuacji nie mogę składać wniosku do ZUS o wypłatę z subkonta mamy?

  • Pani Beato,
   To zależy. Zgodnie z tym co Pani pisze, skoro nie było osoby uprawnionej do odbioru środków, to suma z OFE stała się częścią masy spadkowej. W momencie przyjęcia spadku była Pani uprawniona do środków z OFE. Niestety, aby w pełni odpowiedzieć na Pani pytanie, potrzebujemy informacji dot. treści umowy o podziale spadku. W umowach podziałowych najczęściej dokonuje się podziału konkretnych rzeczy ruchomych i nieruchomych, a nie całości/części spadku. Jeśli umowa działowa dot. tylko konkretnych rzeczy, a nie całości spadku, to dalej jest Pani uprawniona do otrzymania środków z OFE. Bardzo proszę nie zwlekać ze złożeniem wniosku do ZUS, żeby organa państwowe nie zaczęły powoływać się na przedawnienie.

 4. Witam jestem uposażony w 50% do środków z OFE a mam upadłość konsumencka czy w tej sytuacji syndyk zabierze mi środki które mają mi być wypłacone

  • Proszę Pana,
   Zgodnie z art. 62 prawa upadłościowego w skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego. Jeśli nabył Pan uprawnienie do środków z OFE po ogłoszeniu upadłości, należy traktować ten majątek jako nabyty w toku postępowania upadłościowego. Ponadto art. 63 stanowi o wszystkich włączeniach z masy upadłości. Niestety, wśród tych włączeń nie ma środków z OFE. Jednakże, można pokusić się o argumentacje, na podstawie art. 108 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, że środki te nie podlegają egzekucji i powinny być podobnie traktowane w postępowaniu upadłościowym. Proszę pamiętać o art. 63a prawa upadłościowego, który stanowi, iż wszelkie wątpliwości co do składu masy upadłości rozstrzyga sędzia komisarz na wniosek m.in. upadłego.

 5. Witam, jak można dowiedzieć się kto jest osobą uposażoną, w ZUS-ie powiedziano nam tylko ,że mama posiadała konto i nic więcej. Dodam, że zrzekamy się spadku po niej.

Comments are closed.