Niedawno zmarł mój stryj. Pozostawił niespłacone kredyty na dużą kwotę. Podjęliśmy rodzinną decyzję o odrzuceniu spadku. Stryj był kawalerem i nie miał dzieci. Mnie, jako swoją bratanicę, wskazał, jako osobę uprawnioną do otrzymania środków z OFE na wypadek jego śmierci. Czy pomimo odrzucenia spadku otrzymam pieniądze z OFE? – pyta klientka Ośrodka Doradztwa z Krakowa.

Odpowiedź na postawione pytanie daje ustawa z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, która dość precyzyjnie reguluje tę kwestię. Jeśli zmarły członek otwartego funduszu emerytalnego nie był w związku małżeńskim, a w umowie wskazał osoby uprawnione do otrzymania środków na wypadek jego śmierci, zastosowanie ma art. 132 wspomnianej ustawy. Zgodnie z jego treścią środki zgromadzone na rachunku przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, a w przypadku ich braku wchodzą w skład spadku. Należy przez to rozumieć, że środki zgromadzone na rachunku zmarłego nie wchodzą w skład masy spadkowej, a tym samym nie podlegają dziedziczeniu zgodnie z prawem spadkowym, jeśli zmarły członek funduszu wskazał osoby uprawnione. Oznacza to, że odrzucenie spadku przez bratanice nie ogranicza jej prawa do otrzymania środków z OFE.

Osoba uprawniona (wskazana w umowie) powinna otrzymać środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka funduszu w terminie 3 miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia przedstawienia funduszowi urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość (art.132 ust.3). Zgodnie z pisemną dyspozycją osoby uprawnionej, środki mogą zostać wypłacone w formie wypłaty jednorazowej lub w ratach płatnych przez okres nie dłuższy niż dwa lata (art.132 ust.4).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here