W toku postępowania egzekucyjnego komornik zajął biżuterię, która ma dla mnie duże znaczenie sentymentalne. Zwróciłam się z prośbą, aby odstąpił od egzekucji. Komornik odmówił, tłumacząc, że został zobowiązany przez wierzyciela do zajęcia ruchomości. Co mogę zrobić, żeby odzyskać pamiątkową biżuterię? – pyta pani Agata – klientka Ośrodka Doradztwa w Krakowie.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika następuje na wniosek wierzyciela, które dodatkowo wskazuje, z jakich składników majątku dłużnika (np. wynagrodzenie za pracę, rachunek bankowy, ruchomości, nieruchomości), egzekucja ma być prowadzona. Jeśli wierzyciel wskazał zajęcie ruchomości, jako sposób prowadzenia egzekucji, to komornik musi wypełnić jego wolę. W innym wypadku może narazić się na przykre konsekwencje.

Jeśli zależy nam na odzyskaniu przedmiotu (ruchomości) zajętego w toku postępowania egzekucyjnego powinniśmy zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do wierzyciela, a nie komornika, gdyż tylko wierzyciel ma prawo podjąć decyzję o odstąpieniu od egzekucji w przedmiocie danej ruchomości. Skierowanie wniosku do komornika nie przyniesie zamierzonego rezultatu (komornik może jedynie przekazać wniosek do wierzyciela celem ustosunkowania się do prośby dłużnika).

W większości przypadków wierzyciel będzie skłonny zgodzić się na odstąpienie od egzekucji, jeśli dłużnik zaproponuje mu finansową „rekompensatę”. Dlatego warto, już na etapie składania wniosku do wierzyciela, przedstawić swoją propozycję. Zazwyczaj satysfakcjonujące dla wierzycieli bywa dokonanie wpłaty w kwocie stanowiącej równowartość kwoty wyceny.