Środki uzyskane z wpłat 1% podatku Stowarzyszenie przeznacza na wsparcie następujących działań: