„Podstawy przedsiębiorczości”, Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Wszystkie informacje o naszych podręcznikach znajdują się w zakładce Publikacje/Podręczniki.