Podsumowanie projektu „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”

W dniach 17-18.05.2019 r. odbyło się w Warszawie  seminarium podsumowujące projekt „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” realizowany w ramach programu edukacji ekonomicznej z Narodowym Bankiem Polskim.

W wydarzeniu uczestniczyli nauczyciele, którzy rozpoczęli zajęcia z uczniami z klas 1 szkoły podstawowej i prowadzili je w okresie od kwietnia 2017 r. do lutego 2019 r. oraz zaproszeni goście: przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Edukacji Finansowej.

Seminarium otworzył dr inż. Kazimierz Janiak – Prezes SKEF, który witając zebranych, zwrócił uwagę na potrzebę edukacji finansowej od najmłodszych lat, włączanie tej edukacji w szerszym zakresie do szkół i do programu nauczania oraz podziękował osobom zaangażowanym w projekt za jego realizację.

W pierwszej części seminarium Ewa Kruk i Magdalena Nastrabasz ,koordynujące projekt, przedstawiły zrealizowane działania oraz osiągnięte rezultaty. W projekcie uczestniczyło 44 nauczycieli wraz z 803 uczniami, którzy wzięli udział w 3 konkursach i zrealizowali 72 godziny zajęć z edukacji finansowej w 9 obszarach tematycznych: pieniądze, zarabianie pieniędzy, gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, sklep, instytucje finansowe, oszczędzanie i inwestowanie oraz solidarność i wzajemna pomoc.

W trakcie zajęć nauczyciele i uczniowie korzystali z pakietu edukacyjnego „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” autorstwa Małgorzaty Żytko, Aliny Kalinowskiej, Ewy Kruk oraz podejmowali wiele aktywności takich jak m.in.: wizyta w sklepie, w piekarni, w Centrum Pieniądza czy też odwiedzili Giełdę Papierów Wartościowych.

Uczniowie w okresie projektu zorganizowali targowiska, sklepiki szkolne,  pomoc charytatywną, a także wystawy np. Muzeum Pieniądza. W projekt włączali się też aktywnie rodzice wspierając nauczycieli: odwiedzali uczniów w trakcie zajęć prezentując wykonywane przez siebie zawody, prowadzili zajęcia np. na temat podatków, usług finansowych, ubezpieczeń oraz pomagali w organizacji sklepików szkolnych, festynów i przekonali się do wypłaty kieszonkowego swoim dzieciom.

Pierwszego dnia seminarium odbyły się również dwa inspirujące warsztaty dla nauczycieli: „Wpływ reklamy na zachowania i postawy konsumenckie u dzieci” – Prof. zw. dr hab. Anna Dąbrowska, SGH oraz „Rola nauczyciela w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych uczniów” – Bartosz Majewski, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, SGH. Warsztaty były cennym wsparciem dla uczestników oraz możliwością konfrontacji z doświadczeniem wyniesionym z projektu.

W drugim dniu seminarium Ewa Kruk zaprezentowała przykłady dobrych praktyk edukacji finansowej dla dzieci w Europie i w Polsce, przeprowadziła quiz wiedzy finansowej a dr Alina Kalinowska opowiedziała o matematycznych kompetencjach dydaktycznych w edukacji finansowej. Dzięki uprzejmości Fundacji GPW, którą reprezentowała Pani Aneta Dąbrowska nauczyciele mieli okazję dowiedzieć się więcej o projektach edukacyjnych poświęconych giełdzie i zakładaniu firmy (gra Kawiarenki). Ponadto wzmocnione zostały kompetencje osób uczestniczących w seminarium warsztatem „„Jak efektywnie uczyć ekonomii?”, poprowadzonym przez dr Agatę Trzcińską z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie dwudniowego seminarium dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW, dr Alina Kalinowska z UWM w Olsztynie, Ewa Kruk i Magdalena Nastrabasz ze SKEF przeprowadziły również istotne z punktu widzenia zrealizowanych i przyszłych działań, dyskusje w grupach nad oceną metod nauczania w programie, słabych i mocnych stron projektu oraz propozycjami dalszych działań. Seminarium zakończyło się podsumowaniem i omówieniem wyników ewaluacji przez dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW oraz rozdaniem zaświadczeń potwierdzających udział nauczycieli w projekcie i podziękowań dla szkół.

Wszystkim osobom uczestniczącym w seminarium podsumowującym projekt oraz osobom prowadzącym warsztaty, które zechciały na zakończenie projektu wzmocnić nasze kompetencje i dodać nam pozytywnej energii serdecznie dziękujemy!