W imieniu Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej składamy serdeczne podziękowania wszystkim Państwu, którzy dokonali wpłat 1% podatku na rzecz SKEF. Dziękujemy za wsparcie i ogromne zaufanie jakim nas Państwo obdarzyli. Dzięki Państwu życzliwości Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego może realizować projekty i działania które przyczyniają się do krzewienia edukacji finansowej. Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo nasze Stowarzyszenie. Utwierdza nas to w przekonaniu o słuszności i ważności naszych działań, oraz pobudza do kolejnych inicjatyw. Środki uzyskane z wpłat 1% podatku Stowarzyszenie przeznacza na wsparcie następujących działań:

  • Szkolenia i projekty z zakresu edukacji finansowej i konsumenckiej
  • Fundusz stypendialny

Raz jeszcze dziękując mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i życzliwość również w kolejnych latach.