Pogotowie dla zadłużonych
facebook
 • Finał konkursu „Żyj finansowo!” za nami!
  Zwycięzcami zostali: 1. Jeremi Polaczkiewicz – Techniczne Zakłady Naukowe Technikum nr 5, Częstochowa, 2. Kamila Morawska – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Fr. Stefczyka, Czernichów, 3. Alicja Sobecka – I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga, Kościan. Zwycięzcom gratulujemy! Fotorelacja na stronie Projektu.

  Finał konkursu „Żyj finansowo!” za nami!

  czytaj więcej
 • Finał XIII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”
  I miejsce – Rafał Paluchowski – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej, II miejsce – Marcelina Skalna – Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Bolesławcu, III miejsce – Szczepan Gołota – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej.

  Finał XIII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”

  czytaj więcej
 • Zespół SKEF

  Film o działalności SKEF

  czytaj więcej
Sonda

Czy uważasz, że edukacja finansowa powinna znaleźć się w programach nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Twój 1% wspiera edukację finansową i fundusz stypendialny

baner.cdr

 

SKEF członkiem ECDN

PORADNIKI

Zalety konta internetowego

Wyjście z zadłużeniaMOJE PIENIĄDZE

Życie bez długów – upadłość konsumencka

Znowelizowana ustawa dotycząca upadłości konsumenckiej święci wielkie triumfy. Od początku 2015 roku, kiedy zaczęła obowiązywać – z dobrodziejstwa ustawy skorzystało do września br. ponad 10 tys. zadłużonych. W pierwszym roku sądy orzekły 2112 upadłości, w 2016 roku 4434 upadłości. Należy podkreślić, że tak naprawdę za tymi suchymi danymi kryją się losy nie pojedynczych osób a całych rodzin dotkniętych skutkami wykluczenia finansowego, żyjących na marginesie życia społecznego, zmagających się z problemami zdrowotnymi spowodowanymi długami. Z danych statystycznych wynika, że liczba upadłości wciąż rośnie, przyjmuje się, że ilość ta wzrośnie do 10 tys. rocznie.

Sukces Ośrodków Doradztwa SKEF

Mamy niemałą satysfakcję, że Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego SKEF uczestniczyły w opracowaniu blisko 200 wniosków o upadłość, wśród których jedynie 9 zostało przez sądy oddalone. Na przykładzie Ośrodka w Warszawie, gdzie opracowano dla klientów ponad 100 wniosków o upadłość (2 zostały oddalone, 1 odrzucony, czyli nie został rozpoznany pod kątem merytorycznym), można stwierdzić, że 98 proc. wniosków kończy się uzyskaniem orzeczenia o upadłości. O reakcji osób, które otrzymały upadłość można przeczytać tu pogotowiedlazadluzonych.pl.

Jak długo trwa postępowanie w zakresie upadłości konsumenckiej?

Z naszego doświadczenia wynika, że rozpatrzenie wniosku może zakończyć się orzeczeniem wydanym w trybie zaocznym już po 2 tygodniach od momentu jego złożenia. Najczęściej jednak w tym terminie sąd powiadamia o rozprawie i wyznacza miesięczny termin wizyty w sądzie.

Po uzyskaniu orzeczenia syndyk, przydzielony przez sąd, przystępuje do weryfikacji listy wierzycieli i sprzedaje majątek upadłego. Po spieniężeniu całości majątku upadłego, jaki został zgłoszony przez wnioskodawcę do tzw. masy upadłości, następuje drugie orzeczenie sądu dotyczące planu spłaty wierzycieli. Ten etap trwa ok. roku i nie ma większego znaczenia, czy upadły miał np. mieszkanie, czy wręcz przeciwnie, był całkowicie pozbawiony majątku. Podczas pierwszego etapu postępowania, które trwa zwykle ok. roku, do czasu orzeczenia dot. planu spłaty syndyk zajmuje wynagrodzenie upadłego.

Plan spłaty

Plan spłaty zakłada, że przez okres 12, 24 lub 36 miesięcy upadły będzie wnosił na poczet swoich zobowiązań – określoną kwotę. Przy jej określeniu sąd będzie brał pod uwagę dochody uzyskiwane przez upadłego, bez względu na wysokość zobowiązań. Po zrealizowaniu w terminie planu spłat sąd spotyka się po raz trzeci i orzeka o oddłużeniu – pozostałe długi tej osoby zostają umorzone.

Pomoc zadłużonym przy składaniu wniosku

Osobom, które chciałyby złożyć wniosek do sądu upadłościowego Ośrodki Doradztwa Finansowego służą bezpłatną pomocą. Dane adresowe i godziny przyjęć tu Pogotowie dla zadłużonych.

Pojęcie ryzyka bankowego

23.06.2015

W każdej ekonomicznej działalności, a przede wszystkim w działalności bankowej, nie można uniknąć ryzyka. Jest to cecha nieodłączna. Banki poprzez to, że podejmują ryzyko a tym samym osiągają oraz pomnażają zyski, które wypracowały.

Spośród bardzo wielu bankowych zadań, kredytowanie jest zaliczane nie tylko do najważniejszych, ale i najtrudniejszych działalności. W kredytowej działalności ryzyko nie jest możliwe do uniknięcia, bo w momencie podejmowania decyzji nie posiada się pewnej, wiarygodnej oraz pełnej informacji. Nie zawsze również trafnie da się przewidzieć dalszy rozwój wydarzeń. Nie można także wykluczyć błędów w informacji oraz ich interpretacji (szeroko rozumianej).

Bardzo ważnym elementem należącym do ryzyka są niekorzystne zmiany otoczenia gospodarczego. Otóż zła koniunktura gospodarki sprawia, że ryzyko kredytowe jest znacznie większe, a więc i działalność kredytowa dobrze by było, gdyby była kontrolowana, głównie pod kątem bardzo szczegółowej analizy ryzyka oraz stworzenia systemu i jego ciągłego monitorowania. Bank, który chciałby uniknąć ryzyka w pełni, nie byłby w stanie podejmować żadnej z czynności bankowej, a co się z tym wiąże nie osiągałby zysków[1].

Bank należy do wyjątkowych instytucji, która funkcjonuje w gospodarce i podobnie jak wiele innych podmiotów dąży do wyznaczonych celów, tym samym ponosi również pewne ryzyko. Zatem ryzyko bankowe jest brakiem pewności, która wynika z tego, iż aktywa, jakie posiada bank mogą nie przynieść oczekiwanej stopy zysku czy też może nawet wydarzyć się strata[2].

Przez te pojęcie należy także rozumieć, że ryzyko bankowe jest negatywnym odchyleniem od celu, choć wielu także definiuje te ryzyko, jako odchylenie od wielkości założonych, bez podziału na to, czy jest to szansa czy też zagrożenie[3]. W statystyce oraz ekonomii dość często wyróżnić możemy niepewność i ryzyko. Poprzez ryzyko, uważa się takie zjawisko, gdzie można ilościowo określić wynik decyzji, które zostały podjęte – w takim przypadku znane jest, więc nasze prawdopodobieństwo, z jakim może wystąpić określone zdarzenie, jej wariację oraz wartość oczekiwaną zmiennej losowej. Niepewność natomiast ma miejsce wtedy, gdy nie znamy rozkładu prawdopodobieństwa. Wraz z tą koncepcją – w bankowej działalności są głównie sytuacje, w której występuje niepewność, a nie ryzyko[4].

Literatura przedstawia kilkadziesiąt różnych klasyfikacji rodzajów ryzyka bankowego, gdzie każda jak wszystko ma zarówno wady jak i zalety. Przełomowym momentem w procesie ujednolicenia klasyfikacji bankowego ryzyka było opracowanie Kapitałowej Umowy.  Dzięki niej, należałoby ryzyko w działalności bankowej podzielić na:

 1. Ryzyko, które występuje w finansowym obszarze, często noszące miano typowego ryzyka bankowego, mające kluczowe znaczenie przy zarządzaniu ryzykiem w bankowej działalności;
 2. Ryzyko występujące w obszarze techniczno-organizacyjnym, często określane, jako operacyjne ryzyko.

 

LITERATURA:

1.http://www.naukowiec.org/wiedza/ekonomia/ryzyko-bankowe_2428.html

 1. Jajuga. K., Jajuga T. ,,Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżyniera finansowa’’, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996,s.99
 2. Knight F.H., Risk ,,Uncertainity and Profit’’, Chicago Uniwversity Press, Chicago 1971, s.228
 3. http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/351_33pustul-sitek.pdf

[1] http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/351_33pustul-sitek.pdf

[2] http://www.naukowiec.org/wiedza/ekonomia/ryzyko-bankowe_2428.html

[3] Jajuga.K., Jajuga T. ,,Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżyniera finansowa’’, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996,s.99

[4] Knight F.H.,Risk,, Uncertainity and Profit’’, Chicago Uniwversity Press, Chicago 1971, s.228

 

Autor: Natalia Ciesnowska, stypendystka SKEF, studentka Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Bez tytułu