W dniu 10 września 2014 roku, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej uczestniczyło w polsko-katolońskim seminarium w Barcelonie, poświęconemu wymianie doświadczeń w realizacji projektów edukacji finansowej. Gospodarzami spotkania były dwie katalońskie organizacje pozarządowe FACUA – Konsumenci w działaniu oraz stowarzyszenie wolontariackie Voluntariscaixa. Spotkanie odbywało się w siedzibie CaixaForum – centrum kulturalnym, będącym również siedzibą współgospodarza spotkania – stowarzyszenia Voluntariscaixa. 

Podczas spotkania wymieniono informacje o rodzajach i specyfice działań organizacji. Uczestnicy z zainteresowaniem uczestniczyli w wymianie informacji na temat konkretnych projektów edukacji finansowej i przedsiębiorczej realizowanych w Katalonii i w Polsce.