Luka w VAT w Polsce spadła z 14,7 proc. w 2017 r. do 7,2 proc. w 2018 r., czyli do 13,8 miliardów złotych – poinformowało Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, powołując się na swoje tzw. szybkie szacunki. „Według szybkich szacunków CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, luka w VAT w Polsce spadła z 14,7 proc. w 2017 r. do 7,2 proc. w 2018 r. To oznacza, że w ciągu dwóch lat luka zmniejszyła się z 36,9 miliardów złotych w 2016 r. do 13,8 miliardów złotych w 2018 r. (spadek aż o 13,6 punktu procentowego)” – napisano w komunikacie CASE.