11 maja 2018 roku pracownicy Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej: Iwona Karmasz i Katarzyna Kołodziejczyk przeprowadziły warsztaty edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej. Warsztaty odbyły się w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni.  Zajęcia dotyczyły tematyki planowania i budżetu domowego.

Młodzież zapoznała się z takimi zagadnieniami jak: pieniądz, planowanie finansowe, potrzeba a zachcianka, określanie celu metodą SMART. Omówiono również jak planować budżet domowy i gdzie szukać oszczędności. Uczestnicy mieli okazje wziąć udział w ćwiczeniach poświęconych planowaniu budżetu a także rozróżnianiu potrzeb od zachcianek.