Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej zgłosiła się pani Grażyna, wobec której od kilku lat jest prowadzona egzekucja komornicza. W toku postępowania zostało zajęte jej wynagrodzenie. Występują jednak rozbieżności co do kwot, o jakich informuje ją księgowa i komornik. W związku z tym pani Grażyna zapytała czy może żądać od komornika pisemnej informacji dotyczącej jej zadłużenia i czy komornik może takiej informacji odmówić?

Zgodnie z art. 776 kodeksu postępowania cywilnego komornik wszczyna postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela na podstawie uzyskanego przez niego tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzule wykonalności.  Zadaniem komornika jest wyegzekwowanie z majątku dłużnika należności dla wierzyciela i jest to forma przymusu.

W pierwszej kolejności komornik zobowiązany jest zawiadomić dłużnika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. W piśmie przesłanym dłużnikowi musi znajdować się informacja na temat tego, z czyjego wniosku jest prowadzone postępowanie, a wiec, kto jest wierzycielem, z jakiego tytułu (wskazanie sygnatury akt i daty wdania tytułu wykonawczego) oraz wskazanie kwot, jakie komornik będzie egzekwować, a więc należności głównej, odsetek, kosztów postępowania sadowego, kosztów egzekucyjnych itp.

Na dalszych etapach postępowania komornik ustala majątek dłużnika i podejmuje decyzję, z jakich źródeł będzie prowadził egzekucję, może to być np. wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta, rachunek bankowy, ruchomości albo nieruchomości. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że komornikowi za prowadzenie postępowania egzekucyjnego należy się wynagrodzenie, a wysokość opłaty egzekucyjnej jest uzależniona od źródła, z którego prowadzona jest egzekucja. W przypadku Pani Grażyny egzekucja została skierowania w stosunku do jej wynagrodzenia za pracę, a więc opłata egzekucyjna wynieście w tym przypadku 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia (nie mniej niż 1/20 i nie więcej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

Jeśli jednak klientka ma wątpliwości, co do kwot przekazanych komornikowi przez pracodawcę w stosunku do kwot przekazanych przez niego wierzycielowi może zawsze wezwać komornika do udzielenia wyjaśnień.  Zgodnie z art. 763 kodeksu postępowania cywilnego dłużnik ma prawo do informacji o stanie postępowania egzekucyjnego. Zatem Pani Grażyna mając wątpliwości dotyczące salda zadłużenia, może pisemnie wezwać komornika do udzielenia takiej informacji. W piśmie powinny się znaleźć dane dłużnika, oznaczenie komornika, do którego kierowane jest pismo oraz wskazane konkretnej sygnatury akt komorniczych sprawy, której dotyczy pismo. W piśmie dłużniczka może żądać udzielenia informacji np. na temat dat przekazanego przez pracodawcę zajętego wynagrodzenia oraz jego wysokości, dat i wysokości pobranej opłaty egzekucyjnej oraz dat i kwot środków przekazanych wierzycielowi, w rozbiciu miesięcznym począwszy od dnia wszczęcia egzekucji. Warto również poprosić komornika o wskazanie aktualnego salda zadłużenia w rozbiciu na należność główna, odsetki oraz koszty. Po uzyskaniu odpowiedzi od komornika Pani Grażyna będzie mogła skonfrontować informację przekazywaną jej od pracodawcy z tym, co twierdzi wierzyciel i komornik i jeżeli zajdzie podejrzenia jakiś nieprawidłowości będzie mogła podjąć dalsze kroki.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296)
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1277 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za czynności komorników niebędące czynnościami egzekucyjnymi (Dz.U. Nr 42, poz. 289)

 

12 KOMENTARZE

 1. A co jeżeli mam wątpliwości co do uczciwości komornika . J Czy istnieje możliwość sprawdzenia gdzie i ile przelał mojeą sumę pieniężną

  • Należy poprosić komornika o pisemne sprawozdanie z wykonania zajęcia, czyli o kwotach przelanych na rzecz wierzycieli i o aktualnym saldzie zadłużenia wobec poszczególnych wierzycieli. W razie niezgodności można złożyć skargę na czynności komornika do prezesa sądu.

  • Kodeks postepowania cywilnego mówi, że niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni komornik podejmuje niezbędne czynności. Nie jest to równoznaczne z udzieleniem odpowiedzi. W praktyce komornicy udzielają takiej odpowiedzi po ok. 2 tygodniach. Jeżeli komornik uchyla się od udzielenia odpowiedzi najpierw należy go ponaglić, a potem pozostaje złożenie skargi na zaniechanie czynności.

 2. A co jeśli dłużnik alimentacyjny ma trzech wierzycieli:
  – czy komornik powinien spłacać wszystkich od razu, czy wybrać kolejność? Tutaj, pojawia się kolejne pytanie: czy wybranie jednego wierzyciela nie spowoduje zwiększenia zadłużenia u pozostalych wierzycieli, tym samym większego obciążenia dla dłużnika i tym samym zwiększenia dochodu komornika?
  – czy komornik powinien przygotować umowę trójstronną dla jak najbardziej kompromisowego rozwiązania sprawy pomiędzy wierzycielami, dłużnikiem i samym sobą?

  Zadłużenie dotyczy zaległych alimentów, już nie płaconych

 3. Do kogo się zwrócić jak komornik chce zająč ponownie zajête werzytelnošci? Na policje???????

 4. Mam bardzo stare bo z roku 2008 „PILNE WEZWANIE DLUZNIKA DO SPLATY DLUGU ” wystawione przez Komornika, ktory odmowil podania podstawy wezwania i danych wierzyciela. Pomimo natychmiastowego zlozenia wniosku do sadu, ktoremu nadano sygnature akt sprawa nie mogla byc procedowana z uwagi wlasnie na brak tych informacji. Komornik po tym, poza tym wezwaniem nigdy nie podjal zadnych krokow egzekucyjnych. Minelo lat 14 i dowiedzialam sie ze dwie firmy windykacyjne wniosly trzy powodztwa w EPU otrzymawszy nakaz zaplaty. Wszystkie pozwy wskazuja na wlasciciela pierwotnego tego samego ktory widnieje na wezwaniu komornika z 2008r. O tym ze mozna zlozyc skarge na komornika wiem dzis. Ow komornik ktory wystawil WEZWANIE zostal wydalony z pracy. Czy mozna od jego nastepcy zadac przekazania dokumentow do wezwania z 2008r. ? Sadze ze padlam ofiara oszustwa ktorego dopuscil sie komornik. Dzis ten byly komornik wspolpracuje z kancelaria prawna ktora zajmuje sie windykacja. Czy moze od razu zlozyc wniosek do prokuratora o wszczecie dochodzenia?

 5. Czy komornik może zająć wynagrodzenie bez postanowienia o wszczęciu egzekucji

 6. Wszystko ładnie pięknie ale jest taki pewien komornik we Włocławku Mariusz M… który twierdzi że nie musi udostępniać takich informacji ile zostało spłacone długo były kilka pism do komornika i do sądu i w kółko to samo że nie musi udostępnić. Gdzie to można zgłosić bo to już ze 30 lat jak komornik pobiera pieniądze… I nie mogę sobie z nim poradzić…

 7. mam pytanie wysłałam pismo listem poleconym z potwierdzeniem odbioru i list na pewno dotarł do niego ale nie stety czekam już dwa miesiące na jego odpowiedź co mam zrobić w tej sprawie

 8. ile czasu ma komornik na odpowiedź dłużnikowi na list polecony z potwierdzeniem dostarczenia o stanie zaległości i wpłaty wierzycielowi bo czekam już ponad dwa miesiące i zero odzewu z jego strony

Comments are closed.