Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej zgłosiła się pani Grażyna, wobec której od kilku lat jest prowadzona egzekucja komornicza. W toku postępowania zostało zajęte jej wynagrodzenie. Występują jednak rozbieżności co do kwot, o jakich informuje ją księgowa i komornik. W związku z tym pani Grażyna zapytała czy może żądać od komornika pisemnej informacji dotyczącej jej zadłużenia i czy komornik może takiej informacji odmówić?

Zgodnie z art. 776 kodeksu postępowania cywilnego komornik wszczyna postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela na podstawie uzyskanego przez niego tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzule wykonalności.  Zadaniem komornika jest wyegzekwowanie z majątku dłużnika należności dla wierzyciela i jest to forma przymusu.

W pierwszej kolejności komornik zobowiązany jest zawiadomić dłużnika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. W piśmie przesłanym dłużnikowi musi znajdować się informacja na temat tego, z czyjego wniosku jest prowadzone postępowanie, a wiec, kto jest wierzycielem, z jakiego tytułu (wskazanie sygnatury akt i daty wdania tytułu wykonawczego) oraz wskazanie kwot, jakie komornik będzie egzekwować, a więc należności głównej, odsetek, kosztów postępowania sadowego, kosztów egzekucyjnych itp.

Na dalszych etapach postępowania komornik ustala majątek dłużnika i podejmuje decyzję, z jakich źródeł będzie prowadził egzekucję, może to być np. wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta, rachunek bankowy, ruchomości albo nieruchomości. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że komornikowi za prowadzenie postępowania egzekucyjnego należy się wynagrodzenie, a wysokość opłaty egzekucyjnej jest uzależniona od źródła, z którego prowadzona jest egzekucja. W przypadku Pani Grażyny egzekucja została skierowania w stosunku do jej wynagrodzenia za pracę, a więc opłata egzekucyjna wynieście w tym przypadku 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia (nie mniej niż 1/20 i nie więcej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

Jeśli jednak klientka ma wątpliwości, co do kwot przekazanych komornikowi przez pracodawcę w stosunku do kwot przekazanych przez niego wierzycielowi może zawsze wezwać komornika do udzielenia wyjaśnień.  Zgodnie z art. 763 kodeksu postępowania cywilnego dłużnik ma prawo do informacji o stanie postępowania egzekucyjnego. Zatem Pani Grażyna mając wątpliwości dotyczące salda zadłużenia, może pisemnie wezwać komornika do udzielenia takiej informacji. W piśmie powinny się znaleźć dane dłużnika, oznaczenie komornika, do którego kierowane jest pismo oraz wskazane konkretnej sygnatury akt komorniczych sprawy, której dotyczy pismo. W piśmie dłużniczka może żądać udzielenia informacji np. na temat dat przekazanego przez pracodawcę zajętego wynagrodzenia oraz jego wysokości, dat i wysokości pobranej opłaty egzekucyjnej oraz dat i kwot środków przekazanych wierzycielowi, w rozbiciu miesięcznym począwszy od dnia wszczęcia egzekucji. Warto również poprosić komornika o wskazanie aktualnego salda zadłużenia w rozbiciu na należność główna, odsetki oraz koszty. Po uzyskaniu odpowiedzi od komornika Pani Grażyna będzie mogła skonfrontować informację przekazywaną jej od pracodawcy z tym, co twierdzi wierzyciel i komornik i jeżeli zajdzie podejrzenia jakiś nieprawidłowości będzie mogła podjąć dalsze kroki.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296)
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1277 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za czynności komorników niebędące czynnościami egzekucyjnymi (Dz.U. Nr 42, poz. 289)

 

9 KOMENTARZE

 1. A co jeżeli mam wątpliwości co do uczciwości komornika . J Czy istnieje możliwość sprawdzenia gdzie i ile przelał mojeą sumę pieniężną

  • Należy poprosić komornika o pisemne sprawozdanie z wykonania zajęcia, czyli o kwotach przelanych na rzecz wierzycieli i o aktualnym saldzie zadłużenia wobec poszczególnych wierzycieli. W razie niezgodności można złożyć skargę na czynności komornika do prezesa sądu.

  • Kodeks postepowania cywilnego mówi, że niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni komornik podejmuje niezbędne czynności. Nie jest to równoznaczne z udzieleniem odpowiedzi. W praktyce komornicy udzielają takiej odpowiedzi po ok. 2 tygodniach. Jeżeli komornik uchyla się od udzielenia odpowiedzi najpierw należy go ponaglić, a potem pozostaje złożenie skargi na zaniechanie czynności.

 2. A co jeśli dłużnik alimentacyjny ma trzech wierzycieli:
  – czy komornik powinien spłacać wszystkich od razu, czy wybrać kolejność? Tutaj, pojawia się kolejne pytanie: czy wybranie jednego wierzyciela nie spowoduje zwiększenia zadłużenia u pozostalych wierzycieli, tym samym większego obciążenia dla dłużnika i tym samym zwiększenia dochodu komornika?
  – czy komornik powinien przygotować umowę trójstronną dla jak najbardziej kompromisowego rozwiązania sprawy pomiędzy wierzycielami, dłużnikiem i samym sobą?

  Zadłużenie dotyczy zaległych alimentów, już nie płaconych

 3. Do kogo się zwrócić jak komornik chce zająč ponownie zajête werzytelnošci? Na policje???????

 4. Mam bardzo stare bo z roku 2008 „PILNE WEZWANIE DLUZNIKA DO SPLATY DLUGU ” wystawione przez Komornika, ktory odmowil podania podstawy wezwania i danych wierzyciela. Pomimo natychmiastowego zlozenia wniosku do sadu, ktoremu nadano sygnature akt sprawa nie mogla byc procedowana z uwagi wlasnie na brak tych informacji. Komornik po tym, poza tym wezwaniem nigdy nie podjal zadnych krokow egzekucyjnych. Minelo lat 14 i dowiedzialam sie ze dwie firmy windykacyjne wniosly trzy powodztwa w EPU otrzymawszy nakaz zaplaty. Wszystkie pozwy wskazuja na wlasciciela pierwotnego tego samego ktory widnieje na wezwaniu komornika z 2008r. O tym ze mozna zlozyc skarge na komornika wiem dzis. Ow komornik ktory wystawil WEZWANIE zostal wydalony z pracy. Czy mozna od jego nastepcy zadac przekazania dokumentow do wezwania z 2008r. ? Sadze ze padlam ofiara oszustwa ktorego dopuscil sie komornik. Dzis ten byly komornik wspolpracuje z kancelaria prawna ktora zajmuje sie windykacja. Czy moze od razu zlozyc wniosek do prokuratora o wszczecie dochodzenia?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here