Procedura windykacyjna ma na celu ściągnięcie długu jaki przysługuje wierzycielowi. Dokonuje się ogólnego podziału postępowania windykacyjnego na dwa rodzaje: windykacja polubowna i windykacja sądowa. W powyższym artykule zostanie omówiona windykacja polubowna.  Windykacją polubowną zajmują się wyspecjalizowane firmy, które za przedmiot swojej działalności mają ściąganie zobowiązań od dłużników.

Windykacja polubowna polega na monitowaniu dłużnika, tak aby doprowadzić do spłaty należności.

Windykację polubowną z uwagi na sposób kontaktu z dłużnikiem można podzielić następująco:

  1. Zdalna – listowna i telefoniczna – tzw. kontakt za pomocą call center.
  2. Terenowa (spotkania z dłużnikiem, mediacja pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem).

Oprócz wyżej wskazanego podziału wyróżnia się drugi podział procedury windykacyjnej:

  1. Windykacja miękka – podczas tego procesu, osoby kontaktujące się w imieniu wierzyciela są bardziej wyrozumiałe i ugodowe. Windykacja rozpoczyna się najczęściej od kontaktu telefonicznego, następnie drogą listowną przesyłane są wezwania do zapłaty, monity, informacje o zadłużeniu. Z windykacją miękką mamy do czynienia, gdy zadłużenie powstało stosunkowo niedawno i nie ma potrzeby wywierania aż tak silnej presji na dłużniku.
  2. Windykacja twarda – stosowana w przypadku nieskuteczności windykacji miękkiej. Windykator posługuje się bardziej poważnymi sankcjami prawnymi i moralnymi. Twarda windykacja ma zastosowanie do dłużników trudnych, czyli osób posiadających zadłużenie długoterminowe.

Podsumowując, procedurę windykacyjną początkowo rozpoczyna się ona od windykacji zdalnej, czyli listownej z zastosowaniem form miękkich. Następnie w przypadku bezskuteczności przechodzi się do windykacji twardej, gdzie pisma kierowane do dłużnika są w bardziej ostrym tonie. W przypadku bezskuteczności windykacji zdanej, przechodzi się do etapu windykacji terenowej. Bezskuteczność postępowania windykacyjnego skutkuje przejściem do kolejnego etapu jakim jest postępowanie sądowe.

Proces windykacji

Bibliografia:
– hasło windykacja https://pl.wikipedia.org/wiki/Windykacja