Od 30 czerwca 2017 r. to GPW Benchmark będzie publikował stawkę referencyjną WIBOR. Przejęcie organizacji fixingu stawek referencyjnych WIBOR od Stowarzyszenia ACI Polska, to pierwszy etap dostosowania się do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nakładanych na instytucje obliczające wskaźniki referencyjne. 

GPW Benchmark S.A. to podmiot wchodzący w skład Grupy Kapitałowej GPW powołany w pierwszym kwartale 2017 roku. Podstawowym przedmiotem działalności GPW Benchmark jest organizacja fixingów stawek referencyjnych WIBID i WIBOR oraz pełnienie funkcji Agenta Kalkulacyjnego.

Stawka WIBOR jest obliczana od 1991 r. Publikowane o 11:00 każdego dnia roboczego stawki są uśrednionymi poziomami, po których banki są skłonne zawierać transakcje na rynku pieniężnym. WIBOR, w odniesieniu do kredytów hipotecznych w złotych, stanowi część składową ich oprocentowania.