RPP zdecydowała o pozostawieniu referencyjnej stopy procentowej na poziomie 6,75. Pozostałe stopy procentowe NBP również nie zostały zmienione i będą nadal kształtować się następująco:

  • stopa referencyjna: 6,75 proc. w skali rocznej
  • stopa lombardowa: 7,25 proc. w skali rocznej
  • stopa depozytowa: 6,25 proc. w skali rocznej
  • stopa redyskonta weksli: 6,8 proc. w skali rocznej
  • stopa dyskontowa weksli: 6,85 proc. w skali rocznej