Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Krakowie zgłosiła się Pani Marta, która od kilku miesięcy ma problemy z windykatorami. Pani Marta zapytała jak może sobie poradzić z natarczywymi windykatorami, którzy nachodzą ją w zakładzie pracy i opowiadają o jej długach sąsiadom?

Windykatorzy prześcigają się w sposobach jak przymusić dłużnika do spłaty swoich zobowiązań. Część praktyk, które stosują stoją na pograniczu prawa. Praca windykatora nie może polegać na zastraszaniu, wywieraniu presji psychicznej, czy nierzetelnym informowaniu o skutkach niespłacenia długu. Informowanie o zadłużeniu powinno odbywać się z poszanowaniem dobrych obyczajów, godności i prywatności dłużnika.

Windykator nie ma uprawnień do ujawniania osobom postronnym informacji o twoim stanie zadłużenia. Nie może też bez twojej zgody odwiedzać Cię w miejscu twojej pracy czy nawet w twoim mieszkaniu.

Poniżej przestawiamy proponowaną ścieżkę postępowania z nachalnymi windykatorami:

  1. Poinformuj pracownika firmy windykacyjnej, że nie podoba Ci się jego zachowanie i wezwij go do zaprzestania konkretnej praktyki,
  2. Prześlij pismo do firmy windykacyjnej z żądaniem zaprzestania konkretnego działania,
  3. Jeśli windykator uporczywie Cię nęka i to prowadzi do istotnego naruszenia twojej prywatności złóż zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia na Policji lub do Prokuratury. W zawiadomieniu należy opisać konkretne zachowania windykatora. Możesz powołać się na przepisy art. 107 kodeksu wykroczeń – kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. Także na art. 190a kodeksu karnego – kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  4. Równolegle można złożyć skargę do powiatowego rzecznika konsumentów czy zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).
  5. Organem nadzorczym dla firm windykacyjnych jest UOKiK. Prezes UOKiK może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w którym zbada czy stosowane przez daną firmę metody działania naruszają zbiorowe interesy konsumentów.
  6. Inną możliwą drogą jest złożenie pozwu o naruszenie dóbr osobistych do sądu.

Pamiętajmy, że mimo wszystko warto rozmawiać z windykatorami. Mogą nam pomóc w zawarciu ugody z wierzycielem, rozłożenia pożyczki na mniejsze raty czy umorzenia odsetek karnych. Na każdym etapie możliwe jest porozumienie!

Więcej porad