W dn. 07-08 października 2019 r. odbyła się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie 16. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Rola edukacji w zakresie przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-ekonomicznym i kulturowym” połączona z 12. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości. Wydarzenie zorganizowała Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwo „Nowa Era” i Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa” pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Zbigniewa Zioło oraz dr Tomasza Rachwała. Patronat konferencji objęli: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Partnerami Konferencji byli: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, Fundacja GPW, Warszawski Instytut Bankowości, Bankowcy dla Edukacji oraz Studenckie Koło Naukowe Geografów UP Kraków.

Wydarzenie to jest miejscem spotkania z roku na rok coraz liczniejszego grona pracowników naukowych, naukowców niezależnych, nauczycieli, studentów oraz przedstawicieli instytucji publicznych, prywatnych i organizacji pozarządowych. Jest to też przede wszystkim miejsce wymiany doświadczeń, debaty oraz prezentacji inspirujących projektów.

W tym roku poza prezentacjami w obszarze edukacji i przedsiębiorczości, zostały również przedstawione dwa nowe podręczniki do przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”, w tym podręcznik wydany przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej autorstwa Waldemara Kotowskiego. W związku ze zmianą podstawy programowej treści przedmiotu zostały rozszerzone m.in. o wiedzę z zakresu spółdzielczości oraz treści wcześniej zawarte w podstawie programowej przedmiotu „Ekonomia w praktyce”.

W drugim dniu na zakończenie zostały również przeprowadzone dla nauczycieli warsztaty zorganizowane przez SKEF „Banki komercyjne a spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe”. Uczestnicy warsztatów otrzymali przygotowane scenariusze lekcji i zapoznali się z materiały dodatkowymi: animacją „Historia spółdzielczości” oraz filmem edukacyjnym „Działalność spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych”, które będą mogli wykorzystać na lekcji „Podstawy przedsiębiorczości”.

Materiały dla nauczycieli do pobrania

Lekcja przedsiębiorczości scenariusz 1 zadanie 1

Lekcja przedsiębiorczości scenariusz 1 zadanie 2 

Lekcja przedsiębiorczości scenariusz 1 zadanie domowe

Scenariusz 1 Historia spółdzielczości